VIII. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy

Zveme zástupce našich členských sdružení na
VIII. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Představenstvo Rady se rozhodlo svolat VIII. valné shromáždění na
úterý 19. června 2012 od 19:00 na Senovážném nám. 24, Praha 1.

Předběžný návrh programu:
– volba předsedy, místopředsedy a revizní komise RDMP
– přijetí dalších čtyř sdružení dětí a mládeže do RDMP
– informace o pojištění
– informace o Kartách mládeže EYCA
– informace o projektu 72 hodin
– výroční zpráva za rok 2011 a fin. závěrka

Upřesněný návrh programu Valného shromáždění Rady bude zaslán zástupcům členských sdružení v předstihu e-mailem, stejně jako i další materiály k jednání.