Vyjadřujeme hlubokou lítost nad tragédii v budově FF UK

Připojujeme se k vyjádření České rady dětí a mládeže, která vyjadřuje hlubokou lítost nad krveprolitím v budově filozofické fakulty. Upřímnou soustrast všem pozůstalým…

„Česká rada dětí a mládeže se dlouhodobě snaží podporovat podmínky pro mladou generaci a organizace, které ji sdružují. Jako základ pro jakoukoli činnost spatřují naše členské organizace bezpečné prostředí. To se nenavozuje kontrolami, zámky a bezpečnostními rámy, ale systematickou vzájemnou prací – odmítání hrubosti, násilí v běžné i on line komunikaci. Snahou o včasné podchycení psychických problémů a jejich řešení. Vytváření takového prostředí, kde si každý najde své místo a zažije svůj úspěch. Takového prostředí, kde existují pravidla, která jsme si sami nastavili, ctíme je a máme jistotu, že je dokážeme vymáhat,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Trvejme prosím na těchto jednoduchých principech vždy a všude, pak máme naději, že taková bude i naše společnost,“ dodává.

ČRDM se rozhodla poslat 10 000 korun ze společných prostředků alespoň jako symbolickou podporu rodinám obětí na transparentní účet Nadačního fondu FF UK: 556677359/0800 (CZ78 0800 0000 0005 5667 7359).

Pokud byste to považovali za dobré, učiňte taktéž, ať již jako soukromé osoby nebo organizace.

Celé vyjádření najdete zde: https://crdm.cz/jine/crdm-vyjadruje-hlubokou-litost-nad-tragedii-v-budove-ff-uk/