X. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy

Zveme zástupce našich členských sdružení na
X. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy.

X. Valné shromáždění se bude konat v
pondělí 12. května 2014 od 17:00 na Senovážném nám. 24, Praha 1.

Předběžný návrh programu:

• Změna stanov s ohledem na Nový občanský zákoník
• Volby do Představenstva RDMP a volby do Kontrolní komise RDMP
• Hospodaření
• Informace z VS ČRDM, krajských rad apod.
• Různé

Materiály k VS, zejména návrh stanov a případné upřesnění programu VS RDMP budou zaslány zástupcům členských sdružení v předstihu e-mailem.
(Kontrolní komise RDMP = dříve Revizní komise)