XV. Valné shromáždění RDMP bude on-line, 13. 12. 2021

XV. Valné shromáždění RDMP se bude vzhledem k vývoji pandemie koronaviru konat on-line, a to v pondělí dne 13. prosince 2021 od 18 hodin.

Odkaz na on-line meet a podrobnější materiály pošleme nejpozději týden předem.

Předběžný program:

a) Zpráva o činnosti za rok 2021

b) Nové členské organizace

c) Předběžná zpráva o hospodaření 2021

d) Plány a výhled na rok 2022

e) Zprávy z VS ČRDM a z porad krajských rad

f) Novinky z našich spolků (diskusní okénko, příklady dobré praxe)

g) Různé