XVI. Valné shromáždění RDMP v pondělí 21. 3. 2022

XVI. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy (VS RDMP) se bude konat

v pondělí 21. 3. 2022 od 18 hodin. 

Vzhledem ke koronavirovým omezením předpokládáme jednání on-line. 
 
rdmp-logoXVI. VS RDMP – Předběžný program:
1) Žádost o členství (organizace SmíchoFF)
2) Stanovy RDMP (2022)
3) Jednací řád RDMP (2022)
4) Doplňující volby podle nových stanov
5) Plány a výhled na rok 2022-2023 – Vize 2023
6) Informace na vědomí:   
a) Účetní závěrka za rok 2021   
b) Projekty a žádosti o granty na rok 2022     
c) Vznik kanceláře RDMP   
d) Předběžný rozpočet 2022   
e) Informace k registraci a pojištění na rok 2022
7) Revizní zpráva za rok 2021
8) Různé
Odkaz na on-line meet a materiály k jednání pošleme členským organizacím co nejdříve, nejpozději týden předem.

Těšíme se na Vás! 
za Představenstvo RDMP
Michala K. Rocmanová,
předseda