XVII. Valné shromáždění RDMP přineslo mnoho novinek

RDMP-XVII-VS-21-11-2022-3
Z XVII. Valného shromáždění RDMP

Přes 30 delegátů a členů pražských a středočeských spolků se sešlo 21. listopadu 2022 na XVII. Valném shromáždění Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy v Praze 1 na Senovážném náměstí 24 v zasedačce Duhy (děkujeme!).

Čekalo nás několik důležitých bodů – přijetí 11 nových organizací dětí a mládeže, schválení nových stanov RDMP a k nim také Jednacího řádu VS, a volby nového Představenstva a Kontrolní komise.

Hned na začátku dosavadní předsedkyně oznámila své odstoupení a poděkovala členům Představenstva, Kontrolní komise a dosavadním zaměstnancům.

Zároveň jsme některým předali  ocenění Březové lístky  (viz www.brezovelistky.cz)*

Zhodnotili jsme minulý rok a část letošního. Loni díky organizačním a fundraisingovým schopnostem Jakuby Fraje proběhlo pod RDMP 14 letních kempů. Na tento rok se podařilo získat dotace MŠMT, Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) a Nadace ČEZ opět díky pilné práci Jakuba Fraje, a začala již na jaře fungovat kancelář RDMP v čele s Jakubem Sotlem. Proběhlo pár zajímavých akcí, jako dvě setkání s výměnou zkušeností, několik jednání s MHMP (odborem školství, mládeže a sportu, oddělením volného času), členové Představenstva se účastnili dvou setkání Krajských rad dětí a mládeže…

Představenstvo se za rok 2022 sešlo – právě kvůli podstatně většímu počtu akcí a aktivit – dosud 6x, scházela se i pracovní skupina ke stanovám. Také Kontrolní komise pracovala již od srpna a na základě jejích zjištění byla již část připomínek vyřízena a s dalšími se budeme zabývat do první poloviny prosince.

Koncem roku nás čeká ještě aktualizace registrace na rok 2023 🙂

Máme půl stovky organizací!

Nové členské organizace, které jsme přijali na XVII. VS RDMP, jsou:

Řady členských organizací RDMP se tak rozrostly na číslo 51.
Vzhledem k přijetí několika velkých spolků tak dohromady nyní zastřešujeme 18 000 individuálních členů, přičemž před posledním rozšířením jich bylo asi 5 000.
Všechny nové členy srdečně vítáme a těšíme se na spolupráci!
Dále jsme hlasovali o výši registračních poplatků, přijali jsme nové stanovy RDMP a jednací řád VS RDMP.
(Tyto aktuální dokumenty najdete v záložce „ke stažení“)

Významnou událostí na tomto Valném shromáždění byly volby

RDMP-nove-predstavenstvo-KK-2022
Nově zvolení členové Představenstva a Kontrolní komise RDMP

Změnou prošlo Představenstvo RDMP, je totiž nyní sedmičlenné, někteří dosavadní členové zůstávají, takže kontinuita je zajištěna.

Novým předsedou byl zvolen Jakub Fraj z Komunitního centra Petrklíč.
Staronovým místopředsedou se stal Miroslav Jungwirth z Pražské organizace Pionýra.
Dalšími členy představenstva jsou:
Jaroslava Bednářová (Asociace turistických oddílů mládeže)
Kristina Dědečková  (Mladí občané)
Jakub Sotl (Klub Pathfinder)
Michala Kateřina Rocmanová (Junák – český skaut)
Také Kontrolní komise RDMP rozšířila své řady o dva další členy na celkových pět, zvoleni byli:
Lukáš Breburda (Pražská organizace Pionýra)
Samuel Dolejš (Komunitní centrum Petrklíč)
Tomáš Grundza (Ignisio z.s.)
Luděk Svrček (Dobrovolnické centrum Protěž)
Všem zvoleným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů jejich dobrovolnické práci!

* Na XVII. Valném shromáždění Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy bylo udělováno ocenění
Březové lístky za dobrovolnickou činnost
Březový lístek 5. stupně získal Jakub Fraj (KC Petrklíč) za jeho nasazení v rámci Představenstva RDMP, zejména za tvorbu a koordinaci projektů pro RDMP.
Březovými lístky 2. stupně byli oceněni vesměs za dlouholetou dobrovolnickou práci pro RDMP Otto Vokál (Chmelnický dětský klub) a Ivo Jauris (Vesmír Říčany), dosavadní členové Představenstva RDMP, Miroslav Jungwirth (Pionýr), místopředseda RDMP, a členové Kontrolní komise RDMP Jan Dědina (Modré lvíče) a Petr Teringl (A-TOM a Klub českých turistů, oblast Praha).
Děkujeme!