Zasedala magistrátní komise k volnému času

30. 4. 2023 zasedala Komise RHMP pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, která projednávala návrh vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024. Dokument nyní čeká na schválení Radou HMP a finálně bude zveřejněn během srpna. Příjem žádostí o granty pak začne na konci září.

Jako RDMP jsme vznesli řadu připomínek, z nichž některé byly do programu zapracovány. U jiných je hlavním problémem zejména nedostatečná alokace finančních prostředků.

ZDE naleznete zveřejněný zápis z jednání komise včetně předběžného textu vyhlášení Programu, jehož finální verze bude zveřejněna v srpnu.

Zároveň ZDE uveřejňujeme námi připravený seznam změn, které nové vyhlášení obsahuje oproti tomu z roku 2023.

V případě dotazů nás určitě kontaktujte.