Změna termínu VII. Valného shromáždění RDMP a návrh programu

Vážení členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy,
informovali jsme vás o stanovení termínu VII. Valného shromáždění Rady (dále jen VS RDMP) na úterý 29. listopadu. Z programových důvodů jsme se rozhodli toto VS RDMP přesunout na den dříve (28. listopadu). VS RDMP se totiž zúčastní Jan Burda, předseda vysočinské Krajské rady dětí a mládeže a člen představenstva České rady dětí a mládeže (více o něm na http://www.janburda.cz). Abychom mohli spolu s ním diskutovat o budoucnosti RDMP, rozhodli jsme se termín Janu Burdovi přizpůsobit.

Po celodenní konzultaci nejen s ním, na pražské Regionální vzájemné výměně zkušeností jsme se rozhodli, že je nutné na program nadcházejícího VS RDMP zařadit i hloubkovou diskusi o budoucím směřování RDMP.

Pokud tedy jen trochu můžete, přijďte prosím v pondělí 28. listopadu od 16.30 na tradiční místo shromáždění na Senovážné nám. 24, Praha 1. Budeme rádi, když se už předem zamyslíte nad budoucností Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy – ze svého úhlu pohledu. Jaké služby byste od RDMP očekávali? Jaké problémy vás ve vašich sdruženích dlouhodobě trápí? Máte zájem o setkávání se s ostatními představiteli pražských neziskovek? Nejen o těchto otázkách chceme na VS RDMP hovořit – a bez vás, zástupců členských sdružení, takováto diskuse postrádá smysl.

Program valného shromáždění

1. zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. program jednání VS
3. přijímání nových členů RDMP
4. kontrola plnění úkolů RDMP
5. otevřená diskuze o dosavadním směřování RDMP, výhledu do budoucna a připravovaných projektech
6. různé