Informace z Valného shromáždění RDMP

24. dubna 2023 proběhlo XVIII. Valné shromáždění RDMP. Tentokrát jsme se sešli v nových prostorách SENNO. Tyto prostory zrekonstruovala Česká rada dětí a mládeže a RDMP je bude moci částečně využívat na své vlastní aktivity a činnost svých členských organizací.

V úvodu zazněly Zpráva představenstva a Zpráva kontrolní komise. Dozvěděli jsme se o činnosti orgánů RDMP v uplynulém období, realizovaných a připravovaných akcích, výběrovém řízení na pozici pracovníka RDMP a o spolupráci s pražským magistrátem.

Další bod byl věnovaný přijímání nových členů. O členství v RDMP žádaly dvě organizace, a to 1st Prague (Czech Republic) Scout Group z. s. a Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Praha, p.s. Obě organizace představenstvo doporučilo k přijetí a VS je na základě předložených informací přijalo za členy RDMP. Současně tak RDMP sdružuje 53 členských organizací dětí a mládeže.

V průběhu jednání byla pozornost upřena i na budoucí směřování RDMP. Po krátké diskuzi byla přijata Vize RDMP 2023+, která si klade za cíl určit priority dalšího rozvoje RDMP v novém funkčním období představenstva.

Na základě úkolu z minulého jednání VS byl představen koncept členských příspěvků reflektující různé velikosti členských organizací. Na základě diskuze na místě byl naformulován alternativní návrh, který obsahoval návrh plošně zvýšit členské příspěvky všem členským organizacím na 1 000,- Kč. Návrh zároveň obsahoval možnost, aby představenstvo mohlo v důvodných případech schválit snížení příspěvku na polovinu (tedy na stávajících 500,- Kč). Tento návrh VS přijalo a tím byl tento bod ukončen.

Valné shromáždění RDMP se zabývalo i hospodařením. Předseda informoval o čerpání rozpočtu za rok 2022 a výhledu rozpočtu na rok 2023. Zároveň byla shromáždění předložena účetní závěrka, která prošla auditem a kontrolou kontrolní komise. Valné shromáždění schválilo i tento dokument.

Další valné shromáždění proběhne v listopadu 2023.

Dokumenty k nahlédnutí: