Novinka v ohlašování táborů hygieně v roce 2024

Jednou ze zásadních novinek je digitalizace při nahlášení zotavovací akce (tábora)

Prostřednictvím webu pro ohlášení akce dětské rekreace na krajskou hygienickou stanici je k přihlášení možné využít datovou schránku Vaší organizace. Prostředí nabízí historii hlášenek dle Vámi uvedených názvů akcí nebo sledování stavu Vašeho ohlášení a postup zpracování ze strany hygienického pracoviště Ministerstva zdravotnictví.

Pro subjekty, které nemají právní subjektivitu, je možné využít formulář, který nabízí například Česká rada dětí a mládeže v obdobném článku na webu zde.

Elektronický způsob ohlášení zotavovacích akcí je příležitostí pro usnadnění práce všech aktérů. Například z hlediska informování jednotek IZS je konání takových akcí v daném regionu přehlednější. Celkově se jedná o jednodušší sběr informací pro státní správu.

Pravidla nahlášení tábora

Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) jeden měsíc před jejím zahájením (§ 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění).

Základní údaje – v souhrnném popisu akce je důležité sdělení o termínu akce, počtu dětí, počtu dalších účastníků, údaje o odpovědné osobě pro případný kontakt na místě.

Místo realizace tábora – můžete vybrat buď z dříve nahlášených táborů všemi pořadateli, či vytvořit nové tábořiště.

Pitná voda – variant k výběru je zde hned několik – veřejný vodovod, studna označená jako zdroj pitné vody, jiný zdroj vody, či jiné. V případě vlastního vodního zdroje nezapomeňte zajistit rozbor vody se stářím kratším než 3 měsíce.

Stravování – nabízí seznam možností – stravování v provozovnách stravovacích služeb, dovoz stravy z takových provozoven, vlastní vaření v táborové kuchyni, či jiné.

Foto: Jakub Sotl

Den dobrovolnictví a volného času v Praze 9 – 17.5.2024

Již za 10 dní, tedy 17.5.2024 proběhne den plný dobrovolnictví, nejrůznějších her, aktivit a zábavy. Cílem této akce je rozšířit povědomí o volnočasových aktivitách pro místní veřejnost skrze prezentaci lokálních organizací a uskupení zaměřujících se na volnočasové aktivity a dobrovolnictví.

Tato akce proběhne v Praze 9 na náměstí OSN u zastávky autobusu a metra Vysočanská. Akce je určena jak pro veřejnost tak pro školy a družiny. Z oslovených škol, mezi které patří ZŠ Špitálská, Métis – základní škola a ZŠ Vybíralova dorazí cca 450 dětí. Všechny děti si budou moci vyzkoušet mnohostranně zaměřené aktivity, které si pro ně připraví organizace, které s námi na akci spolupracují. Mezi tyto organizace patří: Zlatá kotva, z. s., JAHODA, z.ú., Přírodovědný Spolek Darwin, Pastvina, z.s., Royal Rangers Praha, Hnutí Brontosaurus Regionální středisko Praha, SMOP ČSOP, DC Petrklíč a DDM Praha 9.

Záštitu pro tuto akci poskytla Ing. Alexandra Udženija, náměstkyně primátora Hlavního města Prahy a starosta MČ Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík. Dále je akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 9.

Celá akce je zdarma. Odkaz na FB událost zde.

Tak neváhejte a dorazte! Budeme se těšit, Vaše RDMP.

ZRUŠENO!!! Dorazte na vzdělávací akci 7.5. s názvem Sdílení výchovných tipů do oddílové činnosti

Jsi u oddílu? Setkáváš se někdy se situacemi, které nevíš, jak řešit?

Přijď na setkání, kde zjistíš, že jsme všichni na stejné lodi a že ve většině případů dané „problémy“ mají řešení, jen ho třeba nevidíme. Ukážeme si způsoby, jak nahlížet na děti a jejich potřeby. Představíme si pár komunikační rad a tipů. Budeme diskutovat a předávat si moudrost. Diskuzi bude moderovat Mája, která v současné době vede oddíl pod Hnutím Brontosaurus, lektoruje ve vzdělávacím centru Pražské organizace Pionýra a na kurzu Zapalovač a snaží se sebevzdělávat v komunikaci a emocích. Zároveň se ráda učí od druhých, k čemuž takováto setkání dobře slouží. Sdílením se problém zmenšuje, proto doraz na SENNO a zapoj se do diskutování.

Pro přihlášení a více informací klikněte prosím zde.

Mládež kraji v Praze rozdělila 280 000,- Kč ve prospěch 10 projektů mladých lidí

V pátek 26. dubna 2024 proběhla úvodní konference programu Mládež kraji, a to v prostorách Úřadu městské části Praha 10 za přítomnosti 50 účastníků.  Program má historii v jiných krajích, v Praze se ale letos koná poprvé.

Cílem programu Mládež kraji je podporovat aktivity mladých lidí jak finančně tak metodicky prostřednictvím vzdělávacích seminářů a individuálních konzultacích.
Do prvního kola se hlásilo 17 projektů, z nichž 11 postoupilo do kola druhého. Na základě rozhodnutí odborné poroty bylo podpořeno celkem 10 projektů ve výši 272 500,- Kč. Podpořené projekty se soustředí jak konkrétní městské části jako Praha 5, Praha 8 nebo Praha 10, tak i na Prahu jako celek.

Na realizaci programu Mládež kraji v roce 2024 participovaly tyto subjekty:

 • Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy – organizátor akce
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – hlavní partner akce s finanční podporou
 • Magistrát hlavního města Prahy – partner akce poskytující záštitu
 • Městská část Praha 10 – partner akce poskytující záštitu a finanční podporu
 • Skautský institut – partner akce zajišťující vzdělávání
 • Středoškolský sněm hlavního města Prahy – partner akce

Odbornou porotu, která rozhodovala o finální podpoře tvoří:

 • Mgr. Pavel Mareš, předseda Výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy pro rodinnou politiku a sociální oblast, zmocněnec Zastupitelstva hlavního města Prahy pro dobrovolnictví
 • RNDr. Tomáš Janík, PhD., zastupitel MČ Praha 10
 • Mgr. Lucie Buchtíková, členka Komise Rady MČ Praha 10 pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Bc. Jaroslava Bednářová, členka Představenstva Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy
 • Jonathan Skrla, předseda Středoškolského sněmu hlavního města Prahy

Do konce listopadu bude probíhat realizace jednotlivých projektů. V prosinci pak proběhne závěrečná konference, kde budou představeny výstupy.

Tiskovou zprávu najdete ZDE.

11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

Ve Smosku na Senovážném náměstí 25. dubna proběhl 11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, kam dorazil i zástupce RDMP. Program jednání a jeho zajímavé body Vám přinášíme níže.

11. Kongres
Zazněla zpráva z činnosti Kontrolní komise, která informoval o aktualizaci vnitřních předpisů upravujících jejího fungování. Součástí jejich kontrolní činnosti bylo častá komunikace s kanceláří ČRDM, kdy jejich otázkám bylo vždy zodpovězeno. KK poděkovala za spolupráci zástupcům kanceláře.

ČRDM si stanovilo několik priorit nad kterými otevřela diskuzi.
– Systém pro tvorbu společných stanovisek – ČRDM vyjádřila zájem o vytvoření systému jak sbírat a společně odsouhlasit stanoviska k určitým otázkám a tématům, která se naskytnou. Doposud stanoviska byla komunikována na platformě představenstva ČRDM.
– Zvýšení kapacity pro monitoring legislativy – Snaha o vyšší sledování legislativních změn nejen na úrovni zákonů, ale také podzákonných norem.
– Posilování bezpečného prostředí – Wellbeing – ČRDM zahájila podílení se na zvyšování povědomí o wellbeingu.
– Podpora činnosti krajských rad a regionálních partnerů – zapojení Komory krajských rad do koncepcí MŠMT.
– Zahraniční projekty – spolupráce v rámci projektů ERASMUS+, Youthwiki, Delegáti do OSN.

V rámci bodu volby členů kontrolní komise byla zvolena v následujícím složení:
– Ing. Radan Kukal (Duha)
– Ing. Kateřina Brejchová (Pionýr, z. s.)
– Mgr. Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Jana Krtková (Česká tábornická unie, z. s.)

59. Valné shromáždění
V rámci jednání se jednalo o schválení přihlášek žádostí o členství v ČRDM. Pěvecký sbor Světlohlásek z.s. je malý spolek z Libereckého kraje, kde není krajská rada, tudíž žádosti bylo vyhověno do momentu, kdy v Libereckém kraji vznikne krajská rada.
Mladí lidovci, z.s. je spolkem, který sdružují mladé lidi, kteří se chtějí podílet na směřování občanské společnosti. Spolek s ohledem na neúplné podklady v rejstříku spolků byl přijat podmínečně. Povinností spolku je doložení podkladů do 30.6.2024 jinak členství zaniká.

Zástupci projektů ČRDM představili dílčí projekty v rámci činnosti ČRDM
– zastupování v radě NNO a vůči politikům (novela Lesního zákona, novela vodního zákona, novela Zákona o myslivosti, registr sexuálních deliktů – aktualizace, aktualizace hygienické vyhlášky a Zákona o veřejném zdraví)
– Eyca – projekt podporující evropské mladé lidi prostřednictvím sítě slev a vzdělávacích kurzů
– Vzdělávačky ČRDM – oddělení vzdělávacích kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací
– Archa a Adam jako zpravodajské části ČRDM
– Představeny byli také aktuality v projektech pro mladé (Youthwiki, Strukturovaný dialog, Mladých delegátů do OSN).
– Již delší dobu fungující podpůrné projekty pro členské organizace ESO a Poradna ČRDM.
– Kroužky dětem – finanční projekt podporující účastníky volnočasových kroužků, od začátku výzvy bylo rozděleno 15 mil. Kč.
– Systému pro evidenci členů, který poskytne společnost EOS. Veřejná zakázka byla vysoutěžena z 5 podaných nabídek.
– Podpora duševního zdraví v ČRDM – rozšíření tématu wellbeingu a zpracování příručky v této oblasti pro dětské organizace.
– Příprava nové koncepce podpory mládeže 2025+.

Jaký byl kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí?

V prostorách Senno proběhl 25. března kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí. Jeho cílem bylo představit výsledky konzultací 10. cyklu Dialogu EU s mládeží, do nichž se zapojilo téměř 2000 mladých lidí a pracovníků s mládeží, a výsledky šetření o sociální inkluzi zpracované v rámci projektu Youth Wiki. K diskusi o těchto výsledcích a o tom, jak s nimi dále naložit, jsme pozvali zástupce institucí, organizací dětí a mládeže i nezapojené mladé lidi. Jak dikuse probíhala a jaké jsou její výsledky?

Zdroj: strukturovanydialog.cz

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde.

Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Předběžné výsledky dotací MHMP na podporu volného času

Na webu pražského magistrátu byl zveřejněn zápis z jednání Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu, která 26. 4. projednala návrh na rozdělení dotací v rámci volného času. Přílohou tohoto zápisu je i samotný návrh rozdělení dotací. Zde tedy najdete i navrhovanou výši podpory pro Vaší organizaci.

Zápis naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že nejde o materiál schválený Radou ani Zastupitelstvem, nejde tedy o finální rozhodnutí, nicméně nepředpokládáme, že by se obsah materiálu měl nějak více měnit

Informace z Valného shromáždění RDMP

24. dubna 2023 proběhlo XVIII. Valné shromáždění RDMP. Tentokrát jsme se sešli v nových prostorách SENNO. Tyto prostory zrekonstruovala Česká rada dětí a mládeže a RDMP je bude moci částečně využívat na své vlastní aktivity a činnost svých členských organizací.

V úvodu zazněly Zpráva představenstva a Zpráva kontrolní komise. Dozvěděli jsme se o činnosti orgánů RDMP v uplynulém období, realizovaných a připravovaných akcích, výběrovém řízení na pozici pracovníka RDMP a o spolupráci s pražským magistrátem.

Další bod byl věnovaný přijímání nových členů. O členství v RDMP žádaly dvě organizace, a to 1st Prague (Czech Republic) Scout Group z. s. a Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Praha, p.s. Obě organizace představenstvo doporučilo k přijetí a VS je na základě předložených informací přijalo za členy RDMP. Současně tak RDMP sdružuje 53 členských organizací dětí a mládeže.

V průběhu jednání byla pozornost upřena i na budoucí směřování RDMP. Po krátké diskuzi byla přijata Vize RDMP 2023+, která si klade za cíl určit priority dalšího rozvoje RDMP v novém funkčním období představenstva.

Na základě úkolu z minulého jednání VS byl představen koncept členských příspěvků reflektující různé velikosti členských organizací. Na základě diskuze na místě byl naformulován alternativní návrh, který obsahoval návrh plošně zvýšit členské příspěvky všem členským organizacím na 1 000,- Kč. Návrh zároveň obsahoval možnost, aby představenstvo mohlo v důvodných případech schválit snížení příspěvku na polovinu (tedy na stávajících 500,- Kč). Tento návrh VS přijalo a tím byl tento bod ukončen.

Valné shromáždění RDMP se zabývalo i hospodařením. Předseda informoval o čerpání rozpočtu za rok 2022 a výhledu rozpočtu na rok 2023. Zároveň byla shromáždění předložena účetní závěrka, která prošla auditem a kontrolou kontrolní komise. Valné shromáždění schválilo i tento dokument.

Další valné shromáždění proběhne v listopadu 2023.

Dokumenty k nahlédnutí:

RDMP zve na lednové sdílení zkušeností

Naše setkání ke sdílení zkušeností z volnočasových aktivit s tématem „Zimní aktivity ve sněhu“ se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 17:00. Přijďte se nechat inspirovat o aktivitách ve sněhu, které budete moct využít ve svých organizacích během jarních prázdnin.

Setkáme se opět v kanceláři České rady dětí a mládeže (Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 – Nové Město). Zúčastnit se můžete také dalších lednových akcí RDMP a ČRDM. Více informací včetně přihlášky najdete v tomto formuláři: https://forms.gle/miKrpkHZU32EKMjf7

Budeme se na vás těšit!