Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Předběžné výsledky dotací MHMP na podporu volného času

Na webu pražského magistrátu byl zveřejněn zápis z jednání Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu, která 26. 4. projednala návrh na rozdělení dotací v rámci volného času. Přílohou tohoto zápisu je i samotný návrh rozdělení dotací. Zde tedy najdete i navrhovanou výši podpory pro Vaší organizaci.

Zápis naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že nejde o materiál schválený Radou ani Zastupitelstvem, nejde tedy o finální rozhodnutí, nicméně nepředpokládáme, že by se obsah materiálu měl nějak více měnit

Informace z Valného shromáždění RDMP

24. dubna 2023 proběhlo XVIII. Valné shromáždění RDMP. Tentokrát jsme se sešli v nových prostorách SENNO. Tyto prostory zrekonstruovala Česká rada dětí a mládeže a RDMP je bude moci částečně využívat na své vlastní aktivity a činnost svých členských organizací.

V úvodu zazněly Zpráva představenstva a Zpráva kontrolní komise. Dozvěděli jsme se o činnosti orgánů RDMP v uplynulém období, realizovaných a připravovaných akcích, výběrovém řízení na pozici pracovníka RDMP a o spolupráci s pražským magistrátem.

Další bod byl věnovaný přijímání nových členů. O členství v RDMP žádaly dvě organizace, a to 1st Prague (Czech Republic) Scout Group z. s. a Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Praha, p.s. Obě organizace představenstvo doporučilo k přijetí a VS je na základě předložených informací přijalo za členy RDMP. Současně tak RDMP sdružuje 53 členských organizací dětí a mládeže.

V průběhu jednání byla pozornost upřena i na budoucí směřování RDMP. Po krátké diskuzi byla přijata Vize RDMP 2023+, která si klade za cíl určit priority dalšího rozvoje RDMP v novém funkčním období představenstva.

Na základě úkolu z minulého jednání VS byl představen koncept členských příspěvků reflektující různé velikosti členských organizací. Na základě diskuze na místě byl naformulován alternativní návrh, který obsahoval návrh plošně zvýšit členské příspěvky všem členským organizacím na 1 000,- Kč. Návrh zároveň obsahoval možnost, aby představenstvo mohlo v důvodných případech schválit snížení příspěvku na polovinu (tedy na stávajících 500,- Kč). Tento návrh VS přijalo a tím byl tento bod ukončen.

Valné shromáždění RDMP se zabývalo i hospodařením. Předseda informoval o čerpání rozpočtu za rok 2022 a výhledu rozpočtu na rok 2023. Zároveň byla shromáždění předložena účetní závěrka, která prošla auditem a kontrolou kontrolní komise. Valné shromáždění schválilo i tento dokument.

Další valné shromáždění proběhne v listopadu 2023.

Dokumenty k nahlédnutí:

RDMP zve na lednové sdílení zkušeností

Naše setkání ke sdílení zkušeností z volnočasových aktivit s tématem „Zimní aktivity ve sněhu“ se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 17:00. Přijďte se nechat inspirovat o aktivitách ve sněhu, které budete moct využít ve svých organizacích během jarních prázdnin.

Setkáme se opět v kanceláři České rady dětí a mládeže (Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 – Nové Město). Zúčastnit se můžete také dalších lednových akcí RDMP a ČRDM. Více informací včetně přihlášky najdete v tomto formuláři: https://forms.gle/miKrpkHZU32EKMjf7

Budeme se na vás těšit!

Zapište si datum: XVII. VS RDMP

Milí statutáři a zástupci členských organizací RDMP,

prosím, zapište si datum: XVII. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy (VS RDMP) se bude konat v pondělí 21. listopadu 2022 od 17 hodin na Senovážném náměstí 24, Praha 1.

Prosím, udělejte si čas, a počítejte tentokrát s tím, že Valné shromáždění bude prezenční. Rádi bychom se s Vámi po delší covidové pauze konečně sešli osobně.

Pozvánku, program a materiály k jednání dostanete včas e-mailem.

Těšíme se na Vás!

Za Představenstvo RDMP 

Michala K. Rocmanová

 

Poslední letošní Archa čeká na Vaše texty a fotografie

Archa-ilustracni-fotoNámět časopisu Archa číslo 6/2022, tedy toho posledního, které letos vyjde, je rámován sloganem Podzimní splín nám nehrozí. Jak asi uznáte, jde o téma značně širokoúhlé, do kterého by neměl být příliš velký problém se „trefit“. Určitě se sem vejdou tradiční i netradiční akce v daném období, a to jak ty pod taktovkou České rady dětí a mládeže (ČRDM), tak také ty pořádané jejími členskými organizacemi. A smysluplná činnost, z níž především bývá program těchto formací utkán, samosebou též. Možná Vás napadnou ještě další souvislosti, významy, přesahy…?
Dát vědět o sobě, o Vašem spolku, klubu, kmeni, družině, skupině apod. by tudíž nemělo být nic extra obtížného.

Pokud jde o text, klidně postačí jeden dva, tři dobře napsané odstavce (jak známo, méně bývá někdy více). K tomu ještě přiložit i pár fotografií v tiskové kvalitě (čili CO NEJVĚTŠÍCH) a… A nezapomenout překontrolovat, zda je text podepsán tím, kdo ho napsal, aby se třeba nestalo, že autorem či autorkou je někdo jiný než ten, kdo ho redakci Archy poslal. Což platí v bleděmodrém vlastně i o fotkách – tedy ovšem v případě, že je jejich autor znám a chce být takto uveden, pochopitelně.

Budeme rádi, pokud nám své tematické články, postřehy, rady, zkušenosti atd. zašlete na e-mail: archa@crdm.cz. Uzávěrka je 21. října.

Zařadil: -maj-

https://crdm.cz/archa/temata-a-harmonogram/

Výroční zpráva RDMP 2021

Činnost Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy je založena na dobrovolnictví, bez které by nejen ona, ale ani členské spolky nemohly fungovat. Proto chceme poděkovat celému představenstvu a všem dalším, kdo se zapojili
jak do činnosti RDMP, tak do činnosti našich členských organizací. Moc si vážíme Vaší pomoci.

vyrocni-zprava-2021-obalPrvní pololetí roku 2021 bylo poznamenáno neustupující pandemií koronaviru (Covid-19) s dlouhým vládou nařízeným lock-downem.
Proto i Představenstvo RDMP, stejně jako většina členských spolků, fungovalo převážně on-line, přes e-maily, telefony a meety. V roce 2021 nás čekaly různé novinky, a tak se Představenstvo během roku vyjadřovalo k mnoha návrhům, ať již šlo o přijetí nových spolků, Výroční zprávu nebo pověření některých členů představenstva k jednáním, diskutovalo vizi RDMP do příštích let či projekt kanceláře.
V dubnu zveřejnilo MŠMT první zprávy o chystaných Letních kempech. Vzhledem k podmínkám výzvy by kempy mnohé menší spolky nemohly pořádat – proto se RDMP rozhodla je podržet a podat souhrnný projekt. Letních kempů se podařilo realizovat 14 pro 240 dětí. Jednotlivé kempy vesměs personálně i organizačně zajistily členské spolky RDMP.

Dále v roce 2021:
– hlasováním „per rollam“ jsme přijali dva nové spolky: Centrum Rejnok, z.s. a FOKS-live, z.s. a na VS RDMP další tři: Kočky Praha 8, Aikido Praha Vinohrady, z.s. a TIS – Hucul Club, z.s.;
– celkový počet členských organizací RDMP tak stoupl na 33;
– zřídili jsme datovou schránku RDMP;
– rozhodli jsme o přechodu na podvojné účetnictví;
– na setkání Krajských rad jsme měli své zástupce, v červnu v Plzni a v září v Brně – výměna zkušeností na těchto setkáních nás vždy inspiruje k dalším plánům a aktivitám;
– také na dubnovém a listopadovém Valném shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) měla naše krajská rada svého zástupce;
– Kontrolní komise RDMP zkontrolovala činnost rady, účetnictví let minulých i to současné.

V prosinci jsme uzavřeli rok Valným shromážděním Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy, vzhledem k pokračující pandemii opět on-line, avšak s nadějí, že v roce 2022 nás čekají mnohé změny k lepšímu fungování RDMP.

Vyrocni-zprava-RDMP-2021

Nově zřízená kancelář RDMP je tu pro vás!

Od 1. dubna 2022 (pozor, není to Apríl!) má Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (RDMP) svoji kancelář!

Kancelář funguje na adrese Senovážné nám. 24, Praha 1, 2. patro, a je k dispozici zatím tři dny v týdnu:

pondělí 9:00 – 17:00, středa 9:00 – 17:00, v pátek telefonicky.

Věnovat se vám bude a vaše dotazy a konzultace vyřizuje:

Mgr. Jakub Sotltel: 724 736 215, e-mail: jakub.sotl@rdmp.cz

Senovážné náměstí 24, Praha 1 (foto Jiří Majer)
Senovážné náměstí 24, Praha 1 (foto Jiří Majer)

Jste členská organizace RDMP nebo spolek pro děti a mladé lidi v Praze nebo blízkém okolí?

Neváhejte se na Jakuba Sotla obrátit, a to zejména ve věcech, týkajících se registrace v RDMP, pojištění, dotací nebo prezentace vaší činnosti.

Pokud budete potřebovat osobní konzultaci, raději se domluvte předem telefonicky nebo e-mailem na výše zmíněných kontaktech.

Kancelář RDMP je tu, těšíme se na vás!