Téměř dvě třetiny mladých lidí mají zkušenost s dobrovolnictvím, pravidelně se do této činnosti zapojuje ale pouze 7 % mládeže

Téměř dvě třetiny mladých lidí mají zkušenost s dobrovolnictvím, pravidelně se do této činnosti zapojuje ale pouze 7 % mládeže. Nejčastěji se zabývají prací s dětmi a mládeží nebo seniory. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována na vzorku 1000 respondentů ve věku 15–29 let. V rámci šetření jsme se zaměřovali na prosociální chování mladých lidí a dobrovolnickou činnost.

Zdroj: adam.cz

Z výsledků vyplývá, že většina mladých má alespoň nějakou zkušenost s dobrovolnickou činností. Ta se převážně týká pomoci jiným lidem, nejčastěji dětem a mládeži.  Mladí ve většině případů pomůžou, když je o to někdo požádá, a nic za to na oplátku neočekávají. Obzvlášť mají tendenci pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují.

Více informací o této problematice naleznete zde.