Táborový balíček deskových her od Mindoku

Hledáte zábavu pro malé i velké táborníky, která jen tak neomrzí? Společenské hry od Mindoku jsou sázkou na jistotu! Mindok pro vás připravil speciální nabídku nabitou herními novinkami za bezkonkurenční ceny, které promění váš tábor v nezapomenutelný zážitek.

Výhodný balíček potěší milovníky napětí i strategického myšlení. Hry jsou vybrány tak, abyste si je zahráli jak ve velkém počtu, tak i v menších skupinkách a to s menšími i většími hráči.

Nenechte se sežrat v napínavé zábavné hře Co tě žere? nebo se vydejte hledat bájného jednorožce Kabo. Na malé stavitele čeká Zboduj město a fanoušky prehistorických stvoření nadchne Ostrov dinosaurů: Hoď & kroť. A pokud si chcete užít zábavu s celým táborem, nesmí chybět legendární Pictomania, u které se zaručeně zasmějete.

Vytvořte dětem na táboře nezapomenutelné zážitky s Mindokem. Více informací o hrách v balíčku, cenách a objednávkovém formuláři naleznete na mindok.cz/​taborovebalicky.

Zdroj: Adam.cz

Den dobrovolnictví a volného času v Praze 9 – 17.5.2024

Již za 10 dní, tedy 17.5.2024 proběhne den plný dobrovolnictví, nejrůznějších her, aktivit a zábavy. Cílem této akce je rozšířit povědomí o volnočasových aktivitách pro místní veřejnost skrze prezentaci lokálních organizací a uskupení zaměřujících se na volnočasové aktivity a dobrovolnictví.

Tato akce proběhne v Praze 9 na náměstí OSN u zastávky autobusu a metra Vysočanská. Akce je určena jak pro veřejnost tak pro školy a družiny. Z oslovených škol, mezi které patří ZŠ Špitálská, Métis – základní škola a ZŠ Vybíralova dorazí cca 450 dětí. Všechny děti si budou moci vyzkoušet mnohostranně zaměřené aktivity, které si pro ně připraví organizace, které s námi na akci spolupracují. Mezi tyto organizace patří: Zlatá kotva, z. s., JAHODA, z.ú., Přírodovědný Spolek Darwin, Pastvina, z.s., Royal Rangers Praha, Hnutí Brontosaurus Regionální středisko Praha, SMOP ČSOP, DC Petrklíč a DDM Praha 9.

Záštitu pro tuto akci poskytla Ing. Alexandra Udženija, náměstkyně primátora Hlavního města Prahy a starosta MČ Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík. Dále je akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 9.

Celá akce je zdarma. Odkaz na FB událost zde.

Tak neváhejte a dorazte! Budeme se těšit, Vaše RDMP.

11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

Ve Smosku na Senovážném náměstí 25. dubna proběhl 11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, kam dorazil i zástupce RDMP. Program jednání a jeho zajímavé body Vám přinášíme níže.

11. Kongres
Zazněla zpráva z činnosti Kontrolní komise, která informoval o aktualizaci vnitřních předpisů upravujících jejího fungování. Součástí jejich kontrolní činnosti bylo častá komunikace s kanceláří ČRDM, kdy jejich otázkám bylo vždy zodpovězeno. KK poděkovala za spolupráci zástupcům kanceláře.

ČRDM si stanovilo několik priorit nad kterými otevřela diskuzi.
– Systém pro tvorbu společných stanovisek – ČRDM vyjádřila zájem o vytvoření systému jak sbírat a společně odsouhlasit stanoviska k určitým otázkám a tématům, která se naskytnou. Doposud stanoviska byla komunikována na platformě představenstva ČRDM.
– Zvýšení kapacity pro monitoring legislativy – Snaha o vyšší sledování legislativních změn nejen na úrovni zákonů, ale také podzákonných norem.
– Posilování bezpečného prostředí – Wellbeing – ČRDM zahájila podílení se na zvyšování povědomí o wellbeingu.
– Podpora činnosti krajských rad a regionálních partnerů – zapojení Komory krajských rad do koncepcí MŠMT.
– Zahraniční projekty – spolupráce v rámci projektů ERASMUS+, Youthwiki, Delegáti do OSN.

V rámci bodu volby členů kontrolní komise byla zvolena v následujícím složení:
– Ing. Radan Kukal (Duha)
– Ing. Kateřina Brejchová (Pionýr, z. s.)
– Mgr. Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Jana Krtková (Česká tábornická unie, z. s.)

59. Valné shromáždění
V rámci jednání se jednalo o schválení přihlášek žádostí o členství v ČRDM. Pěvecký sbor Světlohlásek z.s. je malý spolek z Libereckého kraje, kde není krajská rada, tudíž žádosti bylo vyhověno do momentu, kdy v Libereckém kraji vznikne krajská rada.
Mladí lidovci, z.s. je spolkem, který sdružují mladé lidi, kteří se chtějí podílet na směřování občanské společnosti. Spolek s ohledem na neúplné podklady v rejstříku spolků byl přijat podmínečně. Povinností spolku je doložení podkladů do 30.6.2024 jinak členství zaniká.

Zástupci projektů ČRDM představili dílčí projekty v rámci činnosti ČRDM
– zastupování v radě NNO a vůči politikům (novela Lesního zákona, novela vodního zákona, novela Zákona o myslivosti, registr sexuálních deliktů – aktualizace, aktualizace hygienické vyhlášky a Zákona o veřejném zdraví)
– Eyca – projekt podporující evropské mladé lidi prostřednictvím sítě slev a vzdělávacích kurzů
– Vzdělávačky ČRDM – oddělení vzdělávacích kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací
– Archa a Adam jako zpravodajské části ČRDM
– Představeny byli také aktuality v projektech pro mladé (Youthwiki, Strukturovaný dialog, Mladých delegátů do OSN).
– Již delší dobu fungující podpůrné projekty pro členské organizace ESO a Poradna ČRDM.
– Kroužky dětem – finanční projekt podporující účastníky volnočasových kroužků, od začátku výzvy bylo rozděleno 15 mil. Kč.
– Systému pro evidenci členů, který poskytne společnost EOS. Veřejná zakázka byla vysoutěžena z 5 podaných nabídek.
– Podpora duševního zdraví v ČRDM – rozšíření tématu wellbeingu a zpracování příručky v této oblasti pro dětské organizace.
– Příprava nové koncepce podpory mládeže 2025+.

Jaký byl kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí?

V prostorách Senno proběhl 25. března kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí. Jeho cílem bylo představit výsledky konzultací 10. cyklu Dialogu EU s mládeží, do nichž se zapojilo téměř 2000 mladých lidí a pracovníků s mládeží, a výsledky šetření o sociální inkluzi zpracované v rámci projektu Youth Wiki. K diskusi o těchto výsledcích a o tom, jak s nimi dále naložit, jsme pozvali zástupce institucí, organizací dětí a mládeže i nezapojené mladé lidi. Jak dikuse probíhala a jaké jsou její výsledky?

Zdroj: strukturovanydialog.cz

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde.

Úvod do LGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech – 3.4.2024 17:30-19:00

DÉLKA KURZU: 90 MINUT, ZDARMA

Naši lektoři z projektu Učím o LGBT, Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová nám pomohou se seznámit se základními pojmy z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, abychom s nimi uměli pracovat například v oddílech i na táborech. Řekneme si například o rozdílu mezi sexuální/citovou orientací a genderovou identitou, co znamená, když se někdo identifikuje třeba jako nebinární pansexuální aromantik, nebo co je to tranzice a jak v ČR probíhá. Dotkneme se i pojmů jako coming out, hetero/cisnormativita či homo/bi/trans fobie.

Společně budeme přemýšlet o tom, co je mužské a ženské, feminní a maskulinní a co je možné nalézt mezi těmito póly.

Probereme témata:

  • co to znamená gender
  • jaký je rozdíl mezi citovou a sexuální orientací
  • proč se ve zkratce LGBTQ někdy používá znaménko +
  • jaké jsou typy tranzice a jak probíhá

Více informací a přihlášení najdete zde.

Téměř dvě třetiny mladých lidí mají zkušenost s dobrovolnictvím, pravidelně se do této činnosti zapojuje ale pouze 7 % mládeže

Téměř dvě třetiny mladých lidí mají zkušenost s dobrovolnictvím, pravidelně se do této činnosti zapojuje ale pouze 7 % mládeže. Nejčastěji se zabývají prací s dětmi a mládeží nebo seniory. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována na vzorku 1000 respondentů ve věku 15–29 let. V rámci šetření jsme se zaměřovali na prosociální chování mladých lidí a dobrovolnickou činnost.

Zdroj: adam.cz

Z výsledků vyplývá, že většina mladých má alespoň nějakou zkušenost s dobrovolnickou činností. Ta se převážně týká pomoci jiným lidem, nejčastěji dětem a mládeži.  Mladí ve většině případů pomůžou, když je o to někdo požádá, a nic za to na oplátku neočekávají. Obzvlášť mají tendenci pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují.

Více informací o této problematice naleznete zde.

Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Výměna ČR – Izrael

Chtěli byste se podívat do Izraele? Právě se otevírá možnost prostřednictvím České rady dětí a mládeže zažít výměnný pobyt s Izraelem. Více informací píše ČRDM níže 👇

Otevřeli jsme přihlašování na oblíbenou výměnu mládeže ČR-Izrael! 🫶✌

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – týden v ČR, týden v Izraeli.

👉 Profil účastníků, přihláška a více informací ZDE.

👉 Uzávěrka přihlášek je 13. 6. 2023.

Projekt je realizován s podporou MŠMT.

Pionýr zve na Ledovou Prahu

Celorepubliková akce pro děti i dospělé Ledová města se letos koná ve dnech 3. – 5. února 2023. Jedním z měst je i Praha.

Ledová města 2023 – to je příležitost seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi jednotlivých měst, které děti často znají jen ze školních učebnic.

Akci pořádá Pionýr a umožňuje tak veřejnosti z celé republiky navštívit o pololetních prázdninách se slevou nebo zcela zdarma různé památky, muzea, galerie, science centra, přírodovědné stanice, sportovní centra a další instituce v různých městech po celé České republice i mimo turistickou sezonu.

Continued