Úvod do LGBT+ identit nejen v oddílech a na táborech – 3.4.2024 17:30-19:00

DÉLKA KURZU: 90 MINUT, ZDARMA

Naši lektoři z projektu Učím o LGBT, Aleš Rumpel a Tereza Kadlecová nám pomohou se seznámit se základními pojmy z oblasti genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, abychom s nimi uměli pracovat například v oddílech i na táborech. Řekneme si například o rozdílu mezi sexuální/citovou orientací a genderovou identitou, co znamená, když se někdo identifikuje třeba jako nebinární pansexuální aromantik, nebo co je to tranzice a jak v ČR probíhá. Dotkneme se i pojmů jako coming out, hetero/cisnormativita či homo/bi/trans fobie.

Společně budeme přemýšlet o tom, co je mužské a ženské, feminní a maskulinní a co je možné nalézt mezi těmito póly.

Probereme témata:

  • co to znamená gender
  • jaký je rozdíl mezi citovou a sexuální orientací
  • proč se ve zkratce LGBTQ někdy používá znaménko +
  • jaké jsou typy tranzice a jak probíhá

Více informací a přihlášení najdete zde.