Zprávy z komise RHMP

Na konci května zasedala Komise RHMP pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, aby se zabývala vyhlášením dotačního řízení na rok 2025.

  • Dotační řízení na podporu volnočasových organizací bude vyhlášeno na konci prázdnin a podávání žádostí bude otevřeno na přelomu září a října.
  • Zápis z celého jednání a návrh textu dotačního řízení si můžete přečíst na webu pražského magistrátu – https://praha.eu/web/praha/zapisy-z-jednani-komisi#/detail/2161.
  • Pozitivní změnou je, že v rámci opatření na podporu vzdělávání je oprávněným žadatelem jak Realizátor tak Žadatel.
  • Nově se budou žádosti podávat skrze webové rozhraní. Žádosti v případě podání datovou schránkou nebude nutné opatřovat podpisem.
  • Naše návrhy na zařazení podpory provozních nákladů organizací a projektů střešních organizací komise nepřijala.

Pokud máte zájem zjistit více podrobností z dění na komisi či podněty, které by na ní měli zaznít, můžete nám dát vědět prostřednictvím mailu rdmp@rdmp.cz.