Pozor! Hlášení táborů nezapomeňte na všechny subjekty státní a veřejné správy.

Letní prázdniny jsou za rohem a tudíž se nám krátí termíny pro ohlášení táborů na krajské hygienické stanice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Magistrát hlavního města Prahy v případě, že využíváte dotaci na tábory. Níže v článku Vám připomeneme základní informace s termíny a odkazy, jakým způsobem můžete splnit ohlašovací povinnost vůči státní a veřejné správě.

Krajská hygienická stanice
Nově je možné na krajskou hygienickou stanici ohlášení odeslat elektronicky prostřednictvím jejich nového systému. Článek s podrobným popisem naleznete zde. Pro přihlášení do systému můžete využít datovou schránku spolku.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději 1 měsíc před začátkem konání.
Na co si dát pozor: Nezapomeňte na zajištění pitné vody (test vody mladší 3 měsíce) a kontakt na odpovědnou osobu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V případě, že využíváte dotaci na realizaci táborů, tak je nutné o termínu a místě konání informovat i MŠMT. K tomu můžete využít e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz. Seznam všech Vámi pořádaných akcí uveďte v excelovské tabulce zpracované od ministerstva.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději do 17.6.2024.
Na co si dát pozor: Využijte předepsaný vzor dokumentu.

Magistrát hlavního města Prahy
Podmínka vzniká při podpisu smlouvy případě získání podpory v Opatření IIa nebo IIb v rámci dotace Magistrátu HMP na podporu táborů. Povinnost je nutné splnit prostřednictvím elektronického formuláře (ZFO). Hlášení se vztahuje na podrobnosti o konání všech dotovaných akcí v průběhu letních prázdnin. Veškeré informace naleznete zde.

Termín: Nahlášení tábora musíte provést nejpozději do 15.6.2024.
Na co si dát pozor: Využijte předepsaný vzor elektronického formuláře.

Zprávy z komise RHMP

Na konci května zasedala Komise RHMP pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, aby se zabývala vyhlášením dotačního řízení na rok 2025.

  • Dotační řízení na podporu volnočasových organizací bude vyhlášeno na konci prázdnin a podávání žádostí bude otevřeno na přelomu září a října.
  • Zápis z celého jednání a návrh textu dotačního řízení si můžete přečíst na webu pražského magistrátu – https://praha.eu/web/praha/zapisy-z-jednani-komisi#/detail/2161.
  • Pozitivní změnou je, že v rámci opatření na podporu vzdělávání je oprávněným žadatelem jak Realizátor tak Žadatel.
  • Nově se budou žádosti podávat skrze webové rozhraní. Žádosti v případě podání datovou schránkou nebude nutné opatřovat podpisem.
  • Naše návrhy na zařazení podpory provozních nákladů organizací a projektů střešních organizací komise nepřijala.

Pokud máte zájem zjistit více podrobností z dění na komisi či podněty, které by na ní měli zaznít, můžete nám dát vědět prostřednictvím mailu rdmp@rdmp.cz.

Magistrát vyhlásil program podpory na rok 2024

Rada HMP v minulém týdnu schválila finální znění dotačního Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024. Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 22. 9. 2022 do 10. 10. 2023.

Všechny informace k programu najdete na webu magistrátu zde – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/program_podpory_vyuziti_volneho_casu_3.html.

Přímo text vyhlášení najdete zde – https://www.praha.eu/file/3631307/vyvesit.pdf.

Magistrát připravil i dokument s přehledem meziročních změn – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/zmeny_ve_vyhlaseni_programu_podpory_1.html.

Jako RDMP budeme během září poskytovat individuální konzultace. Pokud byste chtěli pomoci s procesem podávání žádosti o dotace nebo konzultovat projektový záměr, dejte vědět a domluvíme termín setkání.

Dotace pro volný čas na rok 2022 schváleny

Zastupitelstvo HMP včera ve večerních hodinách schválilo dotace pro oblast volného času na rok 2023.

Jde o stejný materiál, který prošel Komisí a Radou HMP. Najdete ho například ZDE.

Do prázdnin by s Vámi měly být uzavřené příslušné smlouvy. Za zdržení může pozdní jmenování Komise po výměně vedení magistrátu. Samotný materiál byl odborem připravený již v zimě. V příštím roce by tedy měly být granty schválené o několik měsíců dříve.

Předběžné výsledky dotací MHMP na podporu volného času

Na webu pražského magistrátu byl zveřejněn zápis z jednání Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu, která 26. 4. projednala návrh na rozdělení dotací v rámci volného času. Přílohou tohoto zápisu je i samotný návrh rozdělení dotací. Zde tedy najdete i navrhovanou výši podpory pro Vaší organizaci.

Zápis naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že nejde o materiál schválený Radou ani Zastupitelstvem, nejde tedy o finální rozhodnutí, nicméně nepředpokládáme, že by se obsah materiálu měl nějak více měnit

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil program pro spolky dětí a mládeže v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2707 ze dne 10. 10. 2022 Program podpory prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023

Úplné znění Programu naleznete zde.

Dotace je určena na mimořádnou podporu prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území hlavního města Prahy z důvodu zvýšení cen energií oproti předcházejícímu období.

Lhůta pro podání Žádosti je od 11. 11. 2022 do 23. 11. 2022

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu – oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnosti č. 618 a 619

Konzultační hodiny v období pro podání žádostí: Po – Pá  9,00 – 12,00 hod., Po a St také 14,00 – 16,00 hod., mimo toto období po telefonické dohodě.

Kontaktní osoby:

Jméno E-mail Telefon
Bc. Jana Eichlerová Jana.Eichlerova@praha.eu 236 005 223
Mgr. Michaela Perková Michaela.Perkova@praha.eu 236 005 955
Mgr. Tereza Majorová Tereza.Majorova@praha.eu 236 005 869
Mgr. Luboš Čuta Lubos.Cuta@praha.eu 236 005 908

Podání žádosti:

Formuláře pro podání žádostí o dotace jsou k dispozici ve formátu .zfo.

Formuláře ke stažení:

Žádost_energie2023_AD

Žádost_energie2023_BC

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2023

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2023 vyhlásila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1881 ze dne 1. 8. 2022

 Vyhlášená Opatření:

I.   Prostorové a materiální zajištění činnosti s Dětmi a mládeží ve volném čase (I.a, I.b, I.c)

II.  Prázdninová činnost s Dětmi a mládeží (II.a, II.b)

III. Akce pro Děti a mládež na území hl. m. Prahy

IV. Krátkodobé akce pro Děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

V. Podpora vzdělávání pracovníků pracujících s Dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit

Vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023

 

Lhůta pro podání Žádosti je od 23. 9. 2022 do 10. 10. 2022

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu – oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnosti č. 618 a 619

Konzultační hodiny v období pro podání žádostí: Po – Pá  9,00 – 12,00 hod., Po a St také 14,00 – 16,00 hod., mimo toto období po telefonické dohodě.

Kontaktní osoby:

Jméno E-mail Telefon
Bc. Jana Eichlerová Jana.Eichlerova@praha.eu 236 005 223
Mgr. Michaela Perková Michaela.Perkova@praha.eu 236 005 955
Mgr. Tereza Majorová Tereza.Majorova@praha.eu 236 005 869
Mgr. Luboš Čuta Lubos.Cuta@praha.eu 236 005 908

Podání žádosti:

Formuláře pro podání žádostí o dotace jsou k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formuláře, prosím, stahujte nové zde nebo v sekci Formuláře, nevyplňujte uložené starší formuláře z minulých období).

Formuláře ke stažení:

Žádost o grant – projektová část A, D

Žádost o grant – projektová část B, C

Výsledky grantového řízení hl. m. Prahy pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2022

praha-prague-logoProgram podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 byl vyhlášen usnesením č. 1550 Rady hl. m. Prahy dne 21. 6. 2021. Na základě jednání Komise RHMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu byly Radě HMP předloženy návrhy k přidělení podpory žadatelům. Rada hl. m. Prahy schválila návrhy přidělení dotací do celkové částky 200.000 Kč usnesením č. 855 ze dne 19. 4. 2022.

Přehled výsledků grantového řízení pro rok 2022 a přílohy najdete na portále hlavního města Prahy zde

www.praha.eu