54. ročník Zimního přechodu Brd

V sobotu 21. ledna 2023, letos již po čtyřiapadesáté, se sejdou stovky malých i velkých skautů a skautek na Kytínské louce nedaleko Mníšku pod Brdy, aby se zúčastnili slavnostního nástupu, vyměnili pamětní kartičky „brděnky“ s ostatními účastníky, občerstvili se svačinou a teplým čajem, případně se zúčastnili drobných soutěží a aktivit. Po nástupu se všichni vydají na zpáteční cestu domů, obvykle jiným směrem, než odkud ráno přišli.

Skautské „Brdy“ včera…

Již od roku 1969 se pražští skauti setkávají pravidelně – zpravidla ve druhé polovině ledna či na počátku února – na stezkách Brdské vrchoviny. Zimní přechod Brd je již více než 50 let jednou z nejvýznamnějších akcí pražských oddílů Junáka.

V roce 1969 uspořádali tuto akci poprvé skauti jako nenásilný protest proti okupaci v roce 1968. Od té doby se Zimní přechod Brd koná pravidelně každý rok.

https://praha.skauting.cz/

https://praha.skauting.cz/54-rocnik-zimniho-prechodu-brd/

Úvodní ročníky zimního přechodu Brd nesly stopy mohutného vzestupu a rozvoje skautského hnutí v Československu na sklonku 60. let minulého století. V roce 1968, po dvou desetiletích nucené pauzy od nástupu komunistů k moci v únoru 1948, se u nás skauting znovu obnovil. Těšil se zájmu desítek tisíc chlapců a děvčat. Zanedlouho však Československo obsadily armády vojenského paktu Varšavské smlouvy a skauting se pro vládnoucí komunistickou garnituru stal opět nežádoucím hnutím.

Proto byl i přechod Brd pojímán v prvních ročnících jako tichá, nenásilná forma protestu proti okupaci naší země cizími vojsky a vyjádření nesouhlasu s vývojem společnosti v duchu totalitní a skautingu nepřející ideologie.

Činnost skautské organizace Junák byla v roce 1970 znovu násilně ukončena. Myšlenky skautingu se však totalitnímu systému zničit nepodařilo. Mnohé oddíly pokračovaly ve své činnosti pod hlavičkou odborů turistiky tělovýchovných jednot, branné organizace, zájmových kroužků dětí a mládeží, nebo i zcela v ilegalitě.

Díky tomu nebyla tradice zimního přechodu Brd přerušena. Po celá 70. a 80. léta až do roku 1989 si organizaci akce vzaly na starost pražské turistické oddíly mládeže.  V roce 1990, kdy československý – a následně samostatný český – skauting začal psát novou, již čtvrtou kapitolu své historie, se také do znaku zimního přechodu Brd vrátily skautské symboly.

… a dnes

Tradiční jsou trasy z Mníšku pod Brdy nebo z Řevnic, ale jsou i jiné možnosti, např. z Dobříše. Vyvrcholením celé akce je slavnostní nástup ve 13:00 hod na Kytínské louce se vztyčením vlajky Zimního přechodu Brd.

Charakteristickým znakem setkání, zejména když se potkávají účastníci na celé trase přechodu, je výměna pamětních kartiček. Dvojnásob ceněné jsou „brděnky“, které jsou nakresleny a vyrobeny vlastnoručně (!!!), bez pomoci kopírky a počítače.

Zdroje:

https://www.bohousek.cz/

https://praha.skauting.cz/