Den dobrovolnictví a volného času v Praze 9 – 17.5.2024

Již za 10 dní, tedy 17.5.2024 proběhne den plný dobrovolnictví, nejrůznějších her, aktivit a zábavy. Cílem této akce je rozšířit povědomí o volnočasových aktivitách pro místní veřejnost skrze prezentaci lokálních organizací a uskupení zaměřujících se na volnočasové aktivity a dobrovolnictví.

Tato akce proběhne v Praze 9 na náměstí OSN u zastávky autobusu a metra Vysočanská. Akce je určena jak pro veřejnost tak pro školy a družiny. Z oslovených škol, mezi které patří ZŠ Špitálská, Métis – základní škola a ZŠ Vybíralova dorazí cca 450 dětí. Všechny děti si budou moci vyzkoušet mnohostranně zaměřené aktivity, které si pro ně připraví organizace, které s námi na akci spolupracují. Mezi tyto organizace patří: Zlatá kotva, z. s., JAHODA, z.ú., Přírodovědný Spolek Darwin, Pastvina, z.s., Royal Rangers Praha, Hnutí Brontosaurus Regionální středisko Praha, SMOP ČSOP, DC Petrklíč a DDM Praha 9.

Záštitu pro tuto akci poskytla Ing. Alexandra Udženija, náměstkyně primátora Hlavního města Prahy a starosta MČ Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík. Dále je akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 9.

Celá akce je zdarma. Odkaz na FB událost zde.

Tak neváhejte a dorazte! Budeme se těšit, Vaše RDMP.

11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

Ve Smosku na Senovážném náměstí 25. dubna proběhl 11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, kam dorazil i zástupce RDMP. Program jednání a jeho zajímavé body Vám přinášíme níže.

11. Kongres
Zazněla zpráva z činnosti Kontrolní komise, která informoval o aktualizaci vnitřních předpisů upravujících jejího fungování. Součástí jejich kontrolní činnosti bylo častá komunikace s kanceláří ČRDM, kdy jejich otázkám bylo vždy zodpovězeno. KK poděkovala za spolupráci zástupcům kanceláře.

ČRDM si stanovilo několik priorit nad kterými otevřela diskuzi.
– Systém pro tvorbu společných stanovisek – ČRDM vyjádřila zájem o vytvoření systému jak sbírat a společně odsouhlasit stanoviska k určitým otázkám a tématům, která se naskytnou. Doposud stanoviska byla komunikována na platformě představenstva ČRDM.
– Zvýšení kapacity pro monitoring legislativy – Snaha o vyšší sledování legislativních změn nejen na úrovni zákonů, ale také podzákonných norem.
– Posilování bezpečného prostředí – Wellbeing – ČRDM zahájila podílení se na zvyšování povědomí o wellbeingu.
– Podpora činnosti krajských rad a regionálních partnerů – zapojení Komory krajských rad do koncepcí MŠMT.
– Zahraniční projekty – spolupráce v rámci projektů ERASMUS+, Youthwiki, Delegáti do OSN.

V rámci bodu volby členů kontrolní komise byla zvolena v následujícím složení:
– Ing. Radan Kukal (Duha)
– Ing. Kateřina Brejchová (Pionýr, z. s.)
– Mgr. Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Jana Krtková (Česká tábornická unie, z. s.)

59. Valné shromáždění
V rámci jednání se jednalo o schválení přihlášek žádostí o členství v ČRDM. Pěvecký sbor Světlohlásek z.s. je malý spolek z Libereckého kraje, kde není krajská rada, tudíž žádosti bylo vyhověno do momentu, kdy v Libereckém kraji vznikne krajská rada.
Mladí lidovci, z.s. je spolkem, který sdružují mladé lidi, kteří se chtějí podílet na směřování občanské společnosti. Spolek s ohledem na neúplné podklady v rejstříku spolků byl přijat podmínečně. Povinností spolku je doložení podkladů do 30.6.2024 jinak členství zaniká.

Zástupci projektů ČRDM představili dílčí projekty v rámci činnosti ČRDM
– zastupování v radě NNO a vůči politikům (novela Lesního zákona, novela vodního zákona, novela Zákona o myslivosti, registr sexuálních deliktů – aktualizace, aktualizace hygienické vyhlášky a Zákona o veřejném zdraví)
– Eyca – projekt podporující evropské mladé lidi prostřednictvím sítě slev a vzdělávacích kurzů
– Vzdělávačky ČRDM – oddělení vzdělávacích kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací
– Archa a Adam jako zpravodajské části ČRDM
– Představeny byli také aktuality v projektech pro mladé (Youthwiki, Strukturovaný dialog, Mladých delegátů do OSN).
– Již delší dobu fungující podpůrné projekty pro členské organizace ESO a Poradna ČRDM.
– Kroužky dětem – finanční projekt podporující účastníky volnočasových kroužků, od začátku výzvy bylo rozděleno 15 mil. Kč.
– Systému pro evidenci členů, který poskytne společnost EOS. Veřejná zakázka byla vysoutěžena z 5 podaných nabídek.
– Podpora duševního zdraví v ČRDM – rozšíření tématu wellbeingu a zpracování příručky v této oblasti pro dětské organizace.
– Příprava nové koncepce podpory mládeže 2025+.

Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Pionýr zve na Ledovou Prahu

Celorepubliková akce pro děti i dospělé Ledová města se letos koná ve dnech 3. – 5. února 2023. Jedním z měst je i Praha.

Ledová města 2023 – to je příležitost seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi jednotlivých měst, které děti často znají jen ze školních učebnic.

Akci pořádá Pionýr a umožňuje tak veřejnosti z celé republiky navštívit o pololetních prázdninách se slevou nebo zcela zdarma různé památky, muzea, galerie, science centra, přírodovědné stanice, sportovní centra a další instituce v různých městech po celé České republice i mimo turistickou sezonu.

Continued

Stínadelská tajemství!

Rodinná hra v uličkách pražské Malé Strany 17. 1. – 31. 3. 2023

Pojďte objevit legendy starých Stínadel. Najděte dvacet míst o kterých jste zatím jen četli. Ulice Na Nosálku, Zahradu Uctívačů ginga, Netopýří věž, Tyranův kout a mnohá další… Na místech, kam jste většinou nikdy nezabloudili.

Continued

Hledáme Rychlé šípy v Praze

Tradiční akce Pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara – hledání postav Rychlých šípů v letošním roce probíhá v posunutém termínu od 17. prosince 2022 až do 2. února 2023.

A pozor, tentokrát území na hledání nejsou Stínadla, ale je to ta DRUHÁ Strana, které se také říká Malá. Tam chlapci z Rychlých šípů bydlí a v různých domech koukají z oken. Úkolem je nalézt všech pět postav.

Continued

54. ročník Zimního přechodu Brd

V sobotu 21. ledna 2023, letos již po čtyřiapadesáté, se sejdou stovky malých i velkých skautů a skautek na Kytínské louce nedaleko Mníšku pod Brdy, aby se zúčastnili slavnostního nástupu, vyměnili pamětní kartičky „brděnky“ s ostatními účastníky, občerstvili se svačinou a teplým čajem, případně se zúčastnili drobných soutěží a aktivit. Po nástupu se všichni vydají na zpáteční cestu domů, obvykle jiným směrem, než odkud ráno přišli.

Continued

Tříkrálová Okoř 2023

trikralova-OKor-23Milí pochodníci, máte-li chuť se po vánočních svátcích projít a trochu protáhnout, projděte si tradiční trasy tomíckého novoročního pochodu Tříkrálová Okoř.
Start a prezentace: Sobota 7. ledna 2023 od 7.30 do 9.00 hodin u základní školy, ul. V Nových Vokovicích, ve Vokovicích – Veleslavíně, Praha 6.

Continued

Prahou plnou strašidel 2023

Prahou plnou strašidel 2022Tradiční skautský orientační a šifrovací závod Prahou plnou strašidel po covidových letech, kdy se nekonal nebo byl jen v omezeném rozsahu, se koná letos v sobotu 7. 1. 2023, a to včetně kategorie pro veřejnost.

Přihlašování na tento ročník (2023) pro oddíly je již uzavřeno. Oddíly startují podle předem určeného harmonogramu na třech místech  na Starém Městě.

Rodiny s dětmi se mohou akce zúčastnit v kategorii Veřejnost.

Continued