Soutěž Brána k druhým – uzávěrka se blíží

11.Brana-letakSoutěžní přehlídka Brána k druhým hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a dobré skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mladí lidé.

Uzávěrka soutěže je již 30. listopadu 2022!

Může se ji zúčastnit jakákoliv skupina (např. školy, oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1.11. 2021 do 15. 11. 2022 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné realizátory, tak i pro ty, jimž pomáhali.

Vyplněný přihlašovací formulář můžete zasílat průběžně, nejpozději však do 30. listopadu 2022 na adresu vlastimil.jura@crdm.cz.

Soutěžní formulář, pravidla soutěže a další informace naleznete zde:
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/

nebo na fb zde: https://www.facebook.com/BranaKdruhym