Novinka v ohlašování táborů hygieně v roce 2024

Jednou ze zásadních novinek je digitalizace při nahlášení zotavovací akce (tábora)

Prostřednictvím webu pro ohlášení akce dětské rekreace na krajskou hygienickou stanici je k přihlášení možné využít datovou schránku Vaší organizace. Prostředí nabízí historii hlášenek dle Vámi uvedených názvů akcí nebo sledování stavu Vašeho ohlášení a postup zpracování ze strany hygienického pracoviště Ministerstva zdravotnictví.

Pro subjekty, které nemají právní subjektivitu, je možné využít formulář, který nabízí například Česká rada dětí a mládeže v obdobném článku na webu zde.

Elektronický způsob ohlášení zotavovacích akcí je příležitostí pro usnadnění práce všech aktérů. Například z hlediska informování jednotek IZS je konání takových akcí v daném regionu přehlednější. Celkově se jedná o jednodušší sběr informací pro státní správu.

Pravidla nahlášení tábora

Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) jeden měsíc před jejím zahájením (§ 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění).

Základní údaje – v souhrnném popisu akce je důležité sdělení o termínu akce, počtu dětí, počtu dalších účastníků, údaje o odpovědné osobě pro případný kontakt na místě.

Místo realizace tábora – můžete vybrat buď z dříve nahlášených táborů všemi pořadateli, či vytvořit nové tábořiště.

Pitná voda – variant k výběru je zde hned několik – veřejný vodovod, studna označená jako zdroj pitné vody, jiný zdroj vody, či jiné. V případě vlastního vodního zdroje nezapomeňte zajistit rozbor vody se stářím kratším než 3 měsíce.

Stravování – nabízí seznam možností – stravování v provozovnách stravovacích služeb, dovoz stravy z takových provozoven, vlastní vaření v táborové kuchyni, či jiné.

Foto: Jakub Sotl