O Evropském roku mládeže 2022

logo-EYYEvropská komise uvítala, že se Evropský parlament a Rada 6. prosince 2021 večer dohodly na tom, aby se rok 2022 stal Evropským rokem mládeže. Poté, co předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 oznámila, že rok 2022 by měl být rokem věnovaným těm, kteří toho tolik věnovali ostatním, předložila Komise v říjnu spolunormotvůrcům formální návrh na vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže.

Komise bude v průběhu roku 2022 koordinovat řadu činností v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, členskými státy, regionálními a místními orgány, mládežnickými organizacemi a s mladými lidmi samotnými. Iniciativy vyvíjené v rámci Evropského roku mládeže budou podpořeny částkou 8 milionů eur z programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, což je navýšení rozpočtu pro Evropský rok mládeže, o kterém rozhodl rozpočtový orgán na rok 2022. K cílům a činnostem Evropského roku mládeže významně přispějí i další programy a nástroje Unie. Mladí Evropané budou moci využít celou řadu příležitostí k tomu, aby si osvojili znalosti, dovednosti či kompetence ke svému profesnímu rozvoji a posílili svoji občanskou angažovanost při utváření budoucí podoby Evropy.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Tato dohoda je základním kamenem naší obecné politiky pro mládež. Z rozpočtu vyhrazeného na nadcházející Evropský rok budou podpořeny naše stěžejní akce. Rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, abychom podpořili mladé Evropany, kteří budou bránit a prosazovat svobodu, hodnoty, příležitosti a solidaritu. Dlužíme to těmto generacím, které během pandemie nemálo ztratily a nyní musí vzít svůj život do vlastních rukou.“

Dočíst článek si můžete na:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6648

 

Více se dozvíte na 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_cs#content

Úplný program činností a další informace budou k dispozici na portálu pro mládež.

Návrh Komise na Evropský rok mládeže

Související:

 https://www.strukturovanydialog.cz/