Příměstské tábory – jak a kde vybírat

Klasický nebo příměstský tábor? Oba typy mají v letním programu dětí své místo. Na rozdíl od klasického pobytového dětského tábora mají ty příměstské řadu specifik – týká se to organizace tábora i nároků rodičů a dětí. Příměstský tábor je celodenní program pro děti v době, kdy jsou rodiče v práci a děti mají prázdniny – dítě se na celý den zabaví a večer je s rodiči a přespává doma.

Na tento typ táborů jsou kladeny o poznání menší nároky než u pobytových táborů. Ne snad, že by se měli vedoucí o děti hůř starat, ale odpadají povinnosti okolo ubytování a celodenního stravování. Rodiče mohou navíc dítě večer co večer zkontrolovat, bezprostředně vyslechnout zážitky a hodnocení.

Jak vybírat příměstský tábor?

Zde platí řada pravidel, stejně jako když hledáte klasický tábor – dobré je mít doporučení od někoho, kdo pořadatele tábora zná, zhodnotit informovanost před táborem i komunikaci s vedoucími. Důležitý je samozřejmě i program tábora, zda se dítě něco naučí, bude sportovat, učit se péči o zvířata nebo bude jezdit na výlety a k tomu přiměřená cena. Speciální odborné tábory jsou většinou dražší.

Pro mnoho rodičů hraje významnou roli především místo konání. U pobytového tábora je celkem jedno, jestli se koná v jižních nebo severních Čechách, rodiče jsou ochotni tam dítě na dva týdny třeba i sami dopravit. Ale u tábora, kde dítě každý den vyzvedáváte, je příjemné mít to po cestě do práce, blízko domova apod. Proto je tu již třetím rokem web www.Primestaky.net, kde je umístění táborů v mapě jednou z priorit. Rodiče tak mohou najít příměšťák podle místa konání. Doplněno je to samozřejmě i o filtrování podle zaměření, věku dětí a ceny.

Význam příměstských táborů

Pro rodiče

  • Hlídání dětí – příměstské tábory usnadní rodičům vyřešit problém, co s dítětem během prázdnin. O dítě je postaráno a večer ho mají doma
  • O děti je profesionálně postaráno – příměšťáky vedou většinou profesionálové se zkušenostmi s prací s dětmi. Legislativně to sice vyžadováno není, ale u většiny táborů si pořadatel svoje pracovníky vybírá velmi přísně, řada z nich má vzdělání pro práci s dětmi
  • Každodenní zpětná vazba – po skončení programu může dítě hned vyprávět svoje zážitky, případné problémy může rodič řešit s vedoucími ráno nebo večer osobně

Pro děti

  • Vzdělávání i zábava – děti sportují, tančí, učí se novým věcem, tvoří, jezdí po výletech, baví se – rozvoj dítěte je tedy zajištěn.
  • Sociální kontakty – jako na každém táboře je velkým plusem to, že je dítě v kolektivu, musí navazovat a budovat kontakty, komunikovat s novými lidmi, domluvit se mezi sebou, spolupracovat
  • Samostatnost – děti mají další příležitost být samy sebou a o sebe a svoje potřeby se postarat
  • Adaptace na život v kolektivu – příměstský tábor pomáhá méně průbojným nebo menším dětem zvyknout si na život ve skupině, která má pravidla
  • Trénink na pobytové tábory – příměstské tábory jsou u menších dětí vhodným startem pro to, aby se za rok nebo dva vydaly na pobytový tábor

Všechny výše uvedená pozitiva příměstských táborů se mnohokrát násobí právě v dnešní době, kdy byly děti dlouhé měsíce v sociální izolaci a právě letní tábory budou pro znovu navazování kontaktů a návyků velmi přínosné. Navíc jsou letos v plánu takzvané „letní kempy“, které by měly umožnit účast na podobných akcích široké škále dětí vzhledem ke státem dotované ceně.