PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s huculskými koňmi

Huculští koníci jsou skromní, vytrvalí a přátelští...
Huculští koníci jsou skromní, vytrvalí a přátelští…

Příměstský tábor organizuje Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, pro děti ve věku 7 – 15 let (1.-9. třída ZŠ).

 

Adresa místa konání:

Na Zmrzlíku 34, 155 00 Praha 5

16. – 20. srpna 2021 – hl. vedoucí Michala K. Rocmanová – Tábor již proběhl!  

2. – 6. srpna 2021 – hl. vedoucí Charlotta Kurcová – Tábor již proběhl!

Zájemci nechť se hlásí na e-mail michala.k.rocmanova@crdm.czpříjem přihlášek je otevřený do naplnění kapacity. Potvrzení o účasti, formuláře a informace k táboru zašleme přihlášeným obratem na jejich maily. V návaznosti na mimořádnou dotaci MŠMT na realizaci letních kempů je účast na příměstském táboře ZDARMA. Informace k podmínkám účasti:

  1. Vyplnění a odevzdání Závazné přihlášky
  2. Odevzdání originálu nebo kopie kartičky pojištěnce.
  3. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem (max. 2 roky staré)
  4. Potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem (max 24 hodin staré)
  5. Potvrzení o negativitě nakažení COVID-19 dle platných nařízení – viz níže:

Podmínky pro vstup na akce upravuje mimořádné opatření vlády ze dne 7. 6. (které bylo aktualizováno s účinností k 9. 7.), které mj. stanovuje podmínky pro vstup do volnočasových aktivit, oddílových schůzek, výprav, ale i táborů, následovně:

Účastník příměstského tábora se musí před jeho zahájením prokázat:

  • PCR testem ne starším 7 dnů;
  • antigenním testem ne starším 72 hodin;
  • prodělaným onemocněním COVID ve lhůtě do 180 dnů;
  • absolvováním očkování – nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování (POZOR ZMĚNA!);
  • antigenním testem na místě. Upozorňujeme, že konkrétní hygienická opatření budou aplikována v souladu s platnými nařízeními ministerstva zdravotnictví v době konání tábora.

Na táboře budou přítomni hlavní vedoucí, programový vedoucí a vedoucí výcviku jízdy na koních. Zajištěny jsou dvě svačiny, oběd a pitný režim. V rámci akce jsou účastníci pojištěni. V průběhu týdne bude realizován každodenní výcvik jízdy na koni a práce s koněm, dále hry v přírodě, sportovní aktivity a tvořivé workshopy.

Program je vhodný i pro začátečníky, kteří nemají s koňmi zkušenosti.