Výroční zpráva RDMP 2021

Činnost Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy je založena na dobrovolnictví, bez které by nejen ona, ale ani členské spolky nemohly fungovat. Proto chceme poděkovat celému představenstvu a všem dalším, kdo se zapojili
jak do činnosti RDMP, tak do činnosti našich členských organizací. Moc si vážíme Vaší pomoci.

vyrocni-zprava-2021-obalPrvní pololetí roku 2021 bylo poznamenáno neustupující pandemií koronaviru (Covid-19) s dlouhým vládou nařízeným lock-downem.
Proto i Představenstvo RDMP, stejně jako většina členských spolků, fungovalo převážně on-line, přes e-maily, telefony a meety. V roce 2021 nás čekaly různé novinky, a tak se Představenstvo během roku vyjadřovalo k mnoha návrhům, ať již šlo o přijetí nových spolků, Výroční zprávu nebo pověření některých členů představenstva k jednáním, diskutovalo vizi RDMP do příštích let či projekt kanceláře.
V dubnu zveřejnilo MŠMT první zprávy o chystaných Letních kempech. Vzhledem k podmínkám výzvy by kempy mnohé menší spolky nemohly pořádat – proto se RDMP rozhodla je podržet a podat souhrnný projekt. Letních kempů se podařilo realizovat 14 pro 240 dětí. Jednotlivé kempy vesměs personálně i organizačně zajistily členské spolky RDMP.

Dále v roce 2021:
– hlasováním „per rollam“ jsme přijali dva nové spolky: Centrum Rejnok, z.s. a FOKS-live, z.s. a na VS RDMP další tři: Kočky Praha 8, Aikido Praha Vinohrady, z.s. a TIS – Hucul Club, z.s.;
– celkový počet členských organizací RDMP tak stoupl na 33;
– zřídili jsme datovou schránku RDMP;
– rozhodli jsme o přechodu na podvojné účetnictví;
– na setkání Krajských rad jsme měli své zástupce, v červnu v Plzni a v září v Brně – výměna zkušeností na těchto setkáních nás vždy inspiruje k dalším plánům a aktivitám;
– také na dubnovém a listopadovém Valném shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) měla naše krajská rada svého zástupce;
– Kontrolní komise RDMP zkontrolovala činnost rady, účetnictví let minulých i to současné.

V prosinci jsme uzavřeli rok Valným shromážděním Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy, vzhledem k pokračující pandemii opět on-line, avšak s nadějí, že v roce 2022 nás čekají mnohé změny k lepšímu fungování RDMP.

Vyrocni-zprava-RDMP-2021