11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

Ve Smosku na Senovážném náměstí 25. dubna proběhl 11. Kongres a 59. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, kam dorazil i zástupce RDMP. Program jednání a jeho zajímavé body Vám přinášíme níže.

11. Kongres
Zazněla zpráva z činnosti Kontrolní komise, která informoval o aktualizaci vnitřních předpisů upravujících jejího fungování. Součástí jejich kontrolní činnosti bylo častá komunikace s kanceláří ČRDM, kdy jejich otázkám bylo vždy zodpovězeno. KK poděkovala za spolupráci zástupcům kanceláře.

ČRDM si stanovilo několik priorit nad kterými otevřela diskuzi.
– Systém pro tvorbu společných stanovisek – ČRDM vyjádřila zájem o vytvoření systému jak sbírat a společně odsouhlasit stanoviska k určitým otázkám a tématům, která se naskytnou. Doposud stanoviska byla komunikována na platformě představenstva ČRDM.
– Zvýšení kapacity pro monitoring legislativy – Snaha o vyšší sledování legislativních změn nejen na úrovni zákonů, ale také podzákonných norem.
– Posilování bezpečného prostředí – Wellbeing – ČRDM zahájila podílení se na zvyšování povědomí o wellbeingu.
– Podpora činnosti krajských rad a regionálních partnerů – zapojení Komory krajských rad do koncepcí MŠMT.
– Zahraniční projekty – spolupráce v rámci projektů ERASMUS+, Youthwiki, Delegáti do OSN.

V rámci bodu volby členů kontrolní komise byla zvolena v následujícím složení:
– Ing. Radan Kukal (Duha)
– Ing. Kateřina Brejchová (Pionýr, z. s.)
– Mgr. Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Jana Krtková (Česká tábornická unie, z. s.)

59. Valné shromáždění
V rámci jednání se jednalo o schválení přihlášek žádostí o členství v ČRDM. Pěvecký sbor Světlohlásek z.s. je malý spolek z Libereckého kraje, kde není krajská rada, tudíž žádosti bylo vyhověno do momentu, kdy v Libereckém kraji vznikne krajská rada.
Mladí lidovci, z.s. je spolkem, který sdružují mladé lidi, kteří se chtějí podílet na směřování občanské společnosti. Spolek s ohledem na neúplné podklady v rejstříku spolků byl přijat podmínečně. Povinností spolku je doložení podkladů do 30.6.2024 jinak členství zaniká.

Zástupci projektů ČRDM představili dílčí projekty v rámci činnosti ČRDM
– zastupování v radě NNO a vůči politikům (novela Lesního zákona, novela vodního zákona, novela Zákona o myslivosti, registr sexuálních deliktů – aktualizace, aktualizace hygienické vyhlášky a Zákona o veřejném zdraví)
– Eyca – projekt podporující evropské mladé lidi prostřednictvím sítě slev a vzdělávacích kurzů
– Vzdělávačky ČRDM – oddělení vzdělávacích kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací
– Archa a Adam jako zpravodajské části ČRDM
– Představeny byli také aktuality v projektech pro mladé (Youthwiki, Strukturovaný dialog, Mladých delegátů do OSN).
– Již delší dobu fungující podpůrné projekty pro členské organizace ESO a Poradna ČRDM.
– Kroužky dětem – finanční projekt podporující účastníky volnočasových kroužků, od začátku výzvy bylo rozděleno 15 mil. Kč.
– Systému pro evidenci členů, který poskytne společnost EOS. Veřejná zakázka byla vysoutěžena z 5 podaných nabídek.
– Podpora duševního zdraví v ČRDM – rozšíření tématu wellbeingu a zpracování příručky v této oblasti pro dětské organizace.
– Příprava nové koncepce podpory mládeže 2025+.