Web RDMP prošel proměnou

Web RDMP má za sebou lehký redesign. Ten přinesl řadu vylepšení, ať už zrychlení prohlížení webu, zvýšení přehlednosti či přehled toho nejdůležitějšího přímo na hlavní stránce.

Věříme, že se vám bude nový web líbit. Kdybyste však měli námět pro zlepšení nebo jste nám chtěli napsat, co vám na webu chybí, neváhejte nám dát vědět na e-mail jakub.sotl@rdmp.cz.

RDMP

Naše Zpráva o dobrovolnictví za rok 2023 se dostala ke všem 65 zastupitelům HMP

Dnes byla zmocněncem pro dobrovolnictví, rodinná centra a zdravotní prevenci Pavlem Marešem představena jeho zpráva o činnosti na plénu zastupitelstva HMP. Přílohou byla i naše souhrnná Zpráva o dobrovolnictví na územní hl. m. Prahy za rok 2023. Navíc byla Zpráva věnována všem 65 zastupitelům fyzicky k pročtení. Velmi děkujeme za příležitost dostávat důležité informace o této problematice dál do veřejného prostoru.

Připomenout si Zprávu můžete ZDE.

První z řady vzdělávacích akcí k projektu Mládež kraji je na světě

Přinášíme Vám vzdělávací seminář, který je určený pro všechny mladé lidi, kteří mají chuť dělat něco svého. Najdeme spolu cestu od Vašeho nápadu ke stanovení cílů, kterých je nutno dosáhnout při jeho stanovení do konkrétní podoby. Zjistíme dílčí části může mít podoba nějakého cíle a jak jej ucelit, aby se s ním i ostatní ztotožnili.

Vzdělávacích seminářem Vás provede Jonáš Herza – vedoucí programu Troufni SI, podpořeného Norskými fondy, který pomáhá mladým lidem v ČR rozvíjet jejich talent a realizovat společensky prospěšné projekty.

Akce probíhá v rámci projektu Mládež kraji pod záštitou Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy a ve spolupráci se Skautským institutem.

Absolvování semináře je povinnou náležitostí pro podání vlastního projektu ve výzvě projektu Mládež kraji.

📅 14. března 2024 od 18.00 do 20.45 hod.
📍 Skautský institut | Staroměstské náměstí 4/1, Praha

❗️ Na akci se přihlašujte přes odkaz ZDE: https://forms.gle/kyXTM84SLS8Fojuu7

❓ Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na jakub.sotl@rdmp.cz nebo na čísle +420 724 736 215.

Akce je zdarma.

Přihlaste se na Konferenci odvahy a dobrodružství 2024

S radostí sdílíme pozvánku na skvělou akci jejíž téma je aktuálnější než kdy dříve. Obsahem bude posilování duševní odolnosti skrze dobrodružství v přírodě, odvaha podstupovat riziko a vystoupení z komfortní zóny. V originálním prostoru Jatka78 organizátoři připravili program nabitý od rána do večera, proto byste si jej rozhodně neměli nechat ujít. Vrcholem programu bude udílení Výroční ceny Nadačního fondu dobrodružné výchovy.

Facebookovou událost najdete zde: https://fb.me/e/1En8KDJ3S

Přihlaste se na vzdělávací akce navazující na projekt Mládež kraji. Vybrat si můžete ze 3 termínů.

Ve spolupráci se Skautský institut vás srdečně zveme na vzdělávací akce, na kterých se mimo jiné dozvíte, jak se přihlásit do programu Mládež kraji se svým projektem, na co si dát pozor při plánování projektu a mnoho dalšího.

Konkrétní zaměření těchto seminářů včetně termínů najdete níže:

🗓 14. března – Od nápadu k projektu – přihlášení ZDE

🗓 18. března – Jak napsat projekt – přihlášení ZDE

🗓26. března – Jak představit projekt – přihlášení ZDE

Semináře se uskuteční v prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí.

❗️DŮLEŽITÉ❗️Pro přihlášení do programu Mládež kraji je účast na alespoň jednom semináři podmínkou. V rámci semináře účastník obdrží osvědčení, které bude následnou povinnou přílohou projektu.

Začtěte se do Zprávy o dobrovolnictví na území hl. m. Prahy za rok 2023. Souhrnného materiálu, kterého máme tu čest být spoluautory.

Každý dvacátý Pražan má v současné době osobní zkušenost s dobrovolnictvím. Ochotu zapojit se do dobrovolnické činnosti má až 14 % celkové populace. V případě, že by měli dobrovolníci v Praze vhodné podmínky, mohl by se jejich počet až ztrojnásobit. O těchto, ale mnohých dalších statistických údajích pojednává Zpráva o dobrovolnictví na území hl. m. Prahy za rok 2023, kterou jsme v rámci RDMP zkompletovali a nyní je veřejně dostupná.

Údaje uváděné ve Zprávě se opírají o data ze šetření Ministerstva vnitra ČR provedeného na vzorku 3 320 osob. Dále také o výsledky našeho šetření v rámci 68 členských organizací a Regionálního dobrovolnického centra hl. m. Prahy od 45 organizací. Obsahem Zprávy jsou také příklady dobré praxe Skautského institutu.

Aktivity v enviromentální oblasti, dárcovství krve a krevní plazmy, činnost dobrovolných hasičů, práce s dětmi a mládeží ve volném čase či podpora seniorů. To jsou oblasti, které dle Zprávy dobrovolníci obecně nejvíce vyhledávají.

Praha se ocitá na 6. místě ze  14. co se týče povědomí o dobrovolnictví v rámci krajů ČR. Současně se o možnosti zapojení do nejrůznějších oblastí jako dobrovolník dozvídá de facto polovina dotázaných od rodiny, přátel a známých. Je zde tedy vysoký potenciál v efektivitě a zacílení komunikace ze strany institucí nabízejících dobrovolnickou činnost, ale také v jejich podpoře. 

Zprávu jsme sdíleli s Výborem pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy, který k dokumentu přijal doprovodné usnesení pověřující zmocněnce pro dobrovolnictví Pavla Mareše, aby naše doporučení sdílel s gesčními radními.

Dobrovolnická práce stojí na aktivitě tisíců ochotných lidí, kteří se zapojují do veřejně prospěšných aktivit bez nároku na honorář. O jejich práci často nemáme ucelené informace a výsledky jejich činnosti jsou pro nás často neuchopitelné. Proto jsme společně s dalšími nestátními organizacemi připravili tuto Zprávu, která mapuje rozsah dobrovolnické práce v Praze a přináší doporučení, jak těmto dobrovolníkům a dobrovolnickým organizacím pomoci v jejich práci a podpořit jejich další rozvoj,“ říká Jakub Fraj, předseda Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy. 

“Tato Zpráva má vzbudit a prohloubit zájem o dobrovolnictví a jeho podporu u politické reprezentace hlavního města i u všech dalších důležitých aktérů. Zainteresované veřejnosti je předložen výkaz práce dobrovolníku a dobrovolnicky zaměřených organizací. Věřte mi, že pokud si následující text přečtete, bude na vás dobrovolnictví působit úplně jinak, než když se dozvíte něco o dílčí aktivitě té či oné organizace. Přeji všem, kdo se v Praze nasazují v dobrovolnickém díle, aby jejich aktivity byly oceňovány, ne přehlíženy, nebo dokonce haněny. Dělejme pro jejich lepší ocenění vše, co je v našich silách,” uvádí ve Zprávě Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy a zmocněnec pro oblast dobrovolnictví.

Ve svém závěru Zpráva shrnuje dvě hlavní doporučení pro další podporu dobrovolnictví v Praze: 

  • Vytvoření koncepce podpory a rozvoje dobrovolnictví, která́ by cílila na posílení dobrovolnických organizací a informovanost veřejnosti, ať ve vztahu k neorganizovanému dobrovolnictví, akreditovaného dobrovolnictví nebo střešním organizacím. 
  • Nastavení koncepčně pojaté finanční podpory dobrovolnictví napříč tématy činnosti zahrnující i víceleté financování dobrovolnických center. 

Samotnou zprávu najdete ZDE.

Podívejte se na kalendář aktivit RDMP v roce 2024

I tento rok nás čeká rok nabitý zajímavými aktivitami, kterých bude určitě stát za to se zúčastnit. Zapište si je do diářů, budeme se na vás těšit!

Pokud byste si chtěli akce přidat rovnou do kalendáře, můžete tak udělat přes odkaz ZDE.
Legenda k označení událostí v Google kalendáři:

  • 🔴 Akce hlavní – prioritní akce pro zástupce organizací (je doporučována přítomnost)
  • 🟡 Akce vedlejší – akce s dobrovolnou účastí

Projekt Darujeme kroužky dětem vstupuje do další fáze se záštitou manželky prezidenta ČR Evy Pavlové!

„S velkou radostí jsem přijala záštitu nad iniciativou ,Darujeme kroužky dětem‘. Jedná se o velmi důležitý a hodnotný podnět, zvláště v současném sociálně-ekonomickém klimatu. Jsem přesvědčena, že tento projekt přináší radost a pomoc do života mnoha rodin a zároveň dává dětem možnost seberealizace. Těším se na sledování úspěchů tohoto projektu a jsem vděčná, že mohu být součástí něčeho tak významného,“ prozradila paní Eva Pavlová důvod své podpory projektu Darujeme kroužky dětem.
„Záštity od paní Evy Pavlové si velmi vážíme. Je to pro nás veliká prestiž a také pomoc s komunikací o projektu k potřebným skupinám, jako jsou např. samoživitelky, rodiny ve finanční tísni apod. Projekt využívá již řada rodin, ale jsme přesvědčeni, že mnoho z nich o této možnosti podpory stále neví,“ říká ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM) Ondřej Šejtka.

STEM k projektu přináší rozsáhlé šetření
Celkem 64 % českých rodin a 81 % ukrajinských rodin uvádí, že bez podpory projektu Darujeme kroužky dětem by kroužek svým dětem nemohly zajistit, anebo by měli velký problém jej zajistit. Naopak jen 5 % českých a 2 % ukrajinských rodin uvádí, že by nebyl moc velký problém zajistit volnočasové aktivity svých dětí i bez podpory projektu. I to vyplývá z výsledků kvalitativního výzkumu a doplňujícího dotazníkového šetření České rady dětí a mládeže, realizovaného ve spolupráci se STEM, z.ú., během října až prosince 2023.
Základními výzkumnými cíli bylo zjistit, jaké jsou postoje rodičů k volnočasovým aktivitám jejich dětí. Realizované šetření přináší odpovědi na otázky jako: Co je pro rodiče důležité při výběru volnočasových aktivit?, Nakolik o výběru těchto aktivit rozhodují sami, a nakolik spíše jejich děti?, Jakým způsobem přemýšlejí nad financováním kroužků?, Jak vnímají svou roli v tom, aby se dítě mohlo dlouhodobě volnočasovým aktivitám věnovat? nebo Jakou důležitost mají pro děti volnočasové aktivity? Celé šetření je ZDE

Již 15. ledna startuje nová výzva
Projekt Darujeme kroužky dětem otevře 15. ledna novou registraci, tedy možnost čerpat příspěvky na volnočasové aktivity v druhém pololetí školního roku 2023/2024. Rodiče v tíživé finanční situaci tak mají opět příležitost žádat o příspěvek 2000 korun ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 Kč na volnočasové aktivity dětí.

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. Ta finanční příspěvky poskytuje díky laskavé podpoře partnerů projektu, jimž jsou: Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., Hlavní město Praha, UNICEF, Nadační fond ŠKODA AUTO a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od rozjezdu projektu v listopadu 2022 bylo již podpořeno téměř 6200 dětí, mezi které se rozdělilo 10,3 milionu korun. Na podporu rodin v tomto pololetí vynaložíme částku minimálně 3 mil. Kč.

Projekt doprovází i veřejná sbírka na portálu „Darujme“. Stále je hodně těch rodin, na které se z daného rozpočtu nedostalo. Více než 1000 dalších rodičů v tíživé životní situaci doufá, že jim tento projekt taky pomůže zaplatit splnění hudebního či sportovního snu jejich dětí. Každé dítě si zaslouží rozvíjet se, nehledě na finanční možnosti rodiny. „Od drobných dárců s velkým srdcem se již nasbíralo 102 000 korun. Ze srdce všem děkujeme, velkým nadacím stejně tak jako jednotlivým dárcům,“ říká ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Žádat o příspěvek můžou rodiny s dětmi ve věku od tří do 18 let, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, tedy pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna či příspěvek při pěstounské péči. Rodiny uprchlíků z Ukrajiny musejí doložit vízum strpění či vízum dočasné ochrany.
Žádost o příspěvek lze podat snadno přes formulář na webu www.darujemekrouzky.cz.
Rodiče si mohou v projektu Darujeme kroužky dětem vybírat z široké řady volnočasových aktivit. V uplynulém období volili nejčastěji pohybové aktivity (sport, tanec, oddílová činnost) s 60,8 %. Druhým nejčastějším typem aktivit jsou umělecké (tanec, hudba, výtvarný obor a další umělecké obory), které jsou zastoupeny v 38,6 %.
Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz.

Autor: ČRDM

Využijte možnosti zapojit se do poradního týmu MŠMT!

Chyťte příležitost do svých rukou a zapojte se do nově vznikajícího panelu mládeže – poradní orgán MŠMT, který bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let.

Cílem je umožnit mladým lidem spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.

Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.

Více informací a přihlášku naleznete po naskenování QR kódu níže či na webu MŠMT. https://www.msmt.cz/…/stante-se-clenem-panelu-mladeze-a…

Sdílíme možnost přihlásit se na online seminář pro žadatele o podporu v rámci dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2024

Pro všechny, pro které je aktuální žádost v rámci výše zmíněného programu, je zde možnost přihlásit se na online seminář pro žadatele o podporu v rámci dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2024.

Seminář se uskuteční v úterý 9. ledna 2024 v čase 15:00 – 15:45 hod.

Odborným pracovníkem Grantys Vám bude vysvětlen princip podání žádosti o podporu, příp. zodpovězeny Vaše dotazy.

Odkaz pro přihlášení na seminář přikládáme ZDE.