Zasedala magistrátní komise k volnému času

30. 4. 2023 zasedala Komise RHMP pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, která projednávala návrh vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024. Dokument nyní čeká na schválení Radou HMP a finálně bude zveřejněn během srpna. Příjem žádostí o granty pak začne na konci září.

Jako RDMP jsme vznesli řadu připomínek, z nichž některé byly do programu zapracovány. U jiných je hlavním problémem zejména nedostatečná alokace finančních prostředků.

ZDE naleznete zveřejněný zápis z jednání komise včetně předběžného textu vyhlášení Programu, jehož finální verze bude zveřejněna v srpnu.

Zároveň ZDE uveřejňujeme námi připravený seznam změn, které nové vyhlášení obsahuje oproti tomu z roku 2023.

V případě dotazů nás určitě kontaktujte.

Výměna ČR – Izrael

Chtěli byste se podívat do Izraele? Právě se otevírá možnost prostřednictvím České rady dětí a mládeže zažít výměnný pobyt s Izraelem. Více informací píše ČRDM níže 👇

Otevřeli jsme přihlašování na oblíbenou výměnu mládeže ČR-Izrael! 🫶✌

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – týden v ČR, týden v Izraeli.

👉 Profil účastníků, přihláška a více informací ZDE.

👉 Uzávěrka přihlášek je 13. 6. 2023.

Projekt je realizován s podporou MŠMT.

Minigranty z Visegradského fondu

Mezinárodní visegrádský fond spouští čtvrtou výzvu v rámci nového programu pro výměnu mládeže zvaného V4 Gen Mini-Grants.

Program podporuje krátkodobé přeshraniční výměny mládeže ve věku 12–30 let v rámci zemí V4. O podporu se mohou ucházet organizace pracující s mládeží jako např. školy, volnočasové kluby, sportovní sdružení, zapsané spolky, apod.

Základní podmínkou žádosti o podporu je účast min. Dvou organizací z rozdílných zemí V4, které spolu zorganizují minimálně jedno společné. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností a nových poznatků, seberozvoj a neformální vzdělávání, seznámení se s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich kultury a zvyků a především pak společná tvůrčí, vzdělávací či sportovní činnost. Projekty se mohou týkat jakýchkoliv společných témat, která v mladých lidech rezonují na obou stranách hranice.

Žadatelé mohou na společné aktivity získat až 10.000 €.

Termín podávání elektronických žádostí (skrze My Visegrad) je 15. července 2023 (poledne). Předběžné návrhy na projekty je nutné podat v období 1. 6.–30. 6.

Informace naleznete ZDE.

Dotace pro volný čas na rok 2022 schváleny

Zastupitelstvo HMP včera ve večerních hodinách schválilo dotace pro oblast volného času na rok 2023.

Jde o stejný materiál, který prošel Komisí a Radou HMP. Najdete ho například ZDE.

Do prázdnin by s Vámi měly být uzavřené příslušné smlouvy. Za zdržení může pozdní jmenování Komise po výměně vedení magistrátu. Samotný materiál byl odborem připravený již v zimě. V příštím roce by tedy měly být granty schválené o několik měsíců dříve.

HlídCon – Festival Dračí Hlídky

Milí dobrodruzi,

letos nás čeká již druhý ročník srazu všech fandů Dračí Hlídky, jehož partnerem je i RDMP. Přijďte si zahrát Hlídku, poznat nové přátele, popovídat si s oblíbenými streamery, či zjistit novinky z Domoviny od samotných autorů. I letos se můžete těšit na nabitý program plný přednášek, workshopů, známých osobností a převážně hraní Dračí Hlídky. 

Všechny důležité informace, program a novinky ohledně HlídConu si můžete přečíst na těchto stránkách – https://hlidcon.cz.

Den s Českou radou dětí a mládeže

Rádi bychom Vás pozvali na 25. narozeniny České rady dětí a mládeže, které společně oslavíme 7. 6. 2023 v Radlické kulturní sportovně. 

Akce začne v 15 hodin zajímavými workshopy, diskusemi, prezentacemi. Ve venkovních prostorách Vás čeká třeba zážitková prezentace první pomoci, vyrábění udržitelných pomůcek, probíhat bude i dovednostní soutěž. Nenechte si ujít diskusi o směřování ČRDM nebo právnické okénko. Možná dáte přednost odlehčeným prezentacím analytického centra, Strukturovaného dialogu s mládeží nebo karet EYCA. 

Večer v 18.30 odevzdáme Ceny Přístav 2023. Zabavit se můžete i u tónů následného koncertu.
KDY? 7. 6. 2023 od 15 hodin, od 18.30 Cena Přístav. 
KDE? Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5 – Smíchov.  https://goo.gl/maps/EP2bd5vDs71zmEmS9?coh=178571&entry=tt

Odkaz pro přihlašování naleznete ZDE. Budeme se těšit na viděnou!

Seminář Jak pracovat s dětmi s různými specifiky

Přihlaste se na vzdělávací seminář „Jak pracovat s dětmi s různými specifiky (ADH a Asperger)“.

Cílem kurzu, který pořádá ČRDM, je seznámení se syndromem ADHD a AS (projevy, příčiny vzniku, léčba). V praktické části budou účastníci v malých skupinách formulovat zásady práce s dětmi s ADHD a AS, které pak ve společné diskuzi shrneme a vysvětlíme jejich význam. Absolvent kurzu dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi. 👍

Kurzem vás provede lektorka Mgr. Jaroslava Budíková.

Seminář se uskuteční 13. a 20. června 2023 vždy mezi 16:00 a 19:00 v Praze na SENNO.

Bližší informace ke kurzu a přihlašovací formulář najdete na facebookové události: https://fb.me/e/170je1BLm

Pokud jste členskou organizací RDMP, získáte slevu 500 Kč (zkratku RDMP použijte v registračním formuláři).

RDMP na setkání Komory krajských rad

V tomto týdnu jsme se v Třebíči setkali se zástupci dalších krajských rad dětí a mládeže sdružených v České radě dětí a mládeže. Cílem setkání bylo diskutovat i očekáváních od činnosti krajských rad z pohledu různých aktérů, se kterými jsme v kontaktu. Společně pracujeme na standardu, která nám pomůže zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb napříč kraji.

Příští setkání plánujeme na říjen a bude ho hostit naše krajská rada.

Účastnili jsme se konference k rodinné politice

Unie center pro rodinu a komunitu v minulém týdnu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pořádala konferenci ke Strategii rodinné politiky 2023 – 2030. Konference jsme se zúčastnili i my jako RDMP. Koncepce počítá s podporou rodin ve všech fázích života, což plně podporujeme. Zároveň je podpora rodin úzce propojená i s oblastí dobrovolnictví.

Záštitu akci poskytnula poslankyně Marie Jílková a konference se účastnila i Olga Richterová společně se zástupci MPSV či pražského magistrátu.

Předběžné výsledky dotací MHMP na podporu volného času

Na webu pražského magistrátu byl zveřejněn zápis z jednání Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu, která 26. 4. projednala návrh na rozdělení dotací v rámci volného času. Přílohou tohoto zápisu je i samotný návrh rozdělení dotací. Zde tedy najdete i navrhovanou výši podpory pro Vaší organizaci.

Zápis naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že nejde o materiál schválený Radou ani Zastupitelstvem, nejde tedy o finální rozhodnutí, nicméně nepředpokládáme, že by se obsah materiálu měl nějak více měnit