Vyjadřujeme hlubokou lítost nad tragédii v budově FF UK

Připojujeme se k vyjádření České rady dětí a mládeže, která vyjadřuje hlubokou lítost nad krveprolitím v budově filozofické fakulty. Upřímnou soustrast všem pozůstalým…

„Česká rada dětí a mládeže se dlouhodobě snaží podporovat podmínky pro mladou generaci a organizace, které ji sdružují. Jako základ pro jakoukoli činnost spatřují naše členské organizace bezpečné prostředí. To se nenavozuje kontrolami, zámky a bezpečnostními rámy, ale systematickou vzájemnou prací – odmítání hrubosti, násilí v běžné i on line komunikaci. Snahou o včasné podchycení psychických problémů a jejich řešení. Vytváření takového prostředí, kde si každý najde své místo a zažije svůj úspěch. Takového prostředí, kde existují pravidla, která jsme si sami nastavili, ctíme je a máme jistotu, že je dokážeme vymáhat,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Trvejme prosím na těchto jednoduchých principech vždy a všude, pak máme naději, že taková bude i naše společnost,“ dodává.

ČRDM se rozhodla poslat 10 000 korun ze společných prostředků alespoň jako symbolickou podporu rodinám obětí na transparentní účet Nadačního fondu FF UK: 556677359/0800 (CZ78 0800 0000 0005 5667 7359).

Pokud byste to považovali za dobré, učiňte taktéž, ať již jako soukromé osoby nebo organizace.

Celé vyjádření najdete zde: https://crdm.cz/jine/crdm-vyjadruje-hlubokou-litost-nad-tragedii-v-budove-ff-uk/

PF 2024

Dobrý den,

chtěl bych Vám poděkovat za spolupráci a podporu Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy v roce 2023 a popřát Vám klidné svátky a co nejúspěšnější vstup do nového roku.

Jsem vděčný za to, že jsme společně mohli organizovat dny dobrovolnictví, zapojit se do podpory dobrovolnictví a rodinné politiky na pražském magistrátu nebo se účastnit setkávání krajských rad napříč republikou. Věřím, že na všechny tyto činnosti společně navážeme během roku 2024 – například realizací Celostátní vzájemné výměny zkušeností.

Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce. Jsme vděční, že můžeme společně poskytovat podporu pražským dětem, mládeži, vedoucím a neziskovým organizacím.

Za RDMP Jakub Fraj.

Magistrát vyhlásil program podpory na rok 2024

Rada HMP v minulém týdnu schválila finální znění dotačního Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024. Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 22. 9. 2022 do 10. 10. 2023.

Všechny informace k programu najdete na webu magistrátu zde – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/program_podpory_vyuziti_volneho_casu_3.html.

Přímo text vyhlášení najdete zde – https://www.praha.eu/file/3631307/vyvesit.pdf.

Magistrát připravil i dokument s přehledem meziročních změn – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/zmeny_ve_vyhlaseni_programu_podpory_1.html.

Jako RDMP budeme během září poskytovat individuální konzultace. Pokud byste chtěli pomoci s procesem podávání žádosti o dotace nebo konzultovat projektový záměr, dejte vědět a domluvíme termín setkání.

Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Programové prohlášení Rady HMP

Radní hl. m. Prahy v pondělí odpoledne představili veřejnosti programové prohlášení koalice SPOLU pro Prahu, Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí.

„Příprava programového prohlášení zabrala více času, než jsme původně plánovali, o to lepšího výsledku se ale podařilo dosáhnout. V zájmu fungování hlavního města i všech Pražanů. Je rozděleno na 11 kapitol, což se dá brát i jako 11 pohledů na budoucí fungování města. Ať už jde o dopravu, bezpečnost včetně té energetické, digitalizaci, dostupnost bydlení a vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kulturu a další oblasti. Jsou tam krátkodobé i dlouhodobé projekty. Plníme to, co jsme při nástupu do vedení města slíbili. Chceme posunout hlavní město vpřed, aby Praha byla moderní, fungující metropolí přívětivou ke všem obyvatelům,“ říká na úvod k programovému prohlášení primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Níže přinášíme výběr témat, zmíněných v rámci programového prohlášení, která korespondují s naší činností v oblasti dobrovolnictví, volného času a dětí a mládeže:

  • Podpoříme mezigenerační soužití, sousedské i komunitní aktivity, mateřská a rodinná centra, dostupnost volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií a sociálních skupin.
  • Zpracujeme koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy, navazující na dokument Základní směry prorodinné politiky i na aktuální Strategii rodinné politiky 2023-2030 MPSV. Institucionálně a finančně podpoříme tvorbu koncepcí a výkon rodinné politiky na městských částech hlavního města Prahy formou metodického vedení a podporou personálního zajištění vzniku úvazků pro výkon rodinné politiky.
  • Koncepčním způsobem podpoříme prorodinné, mezigenerační, sociálně, zdravotně, volnočasově a environmentálně zaměřené dobrovolnické aktivity.
  • Budeme motivovat základní školy a další provozovatele tělocvičen a hal, aby upřednostňovali domy dětí a mládeže a neformální vzdělávání (spolky) před komerčními organizacemi.

My jako RDMP se budeme během tohoto funkčního období dosáhnout následujícího:

  • Zřízení Komise RHMP pro dobrovolnictví jako nástroje pro podporu dobrovolnictví napříč gescemi.
  • Vytvoření koncepce dobrovolnictví jako součást koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy.
  • Rozšíření podpory dobrovolnictví, aby podpora pokrývala všechny oblasti. Nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času.
  • Spuštění programu Mládež kraji směřující na podporu neorganizované mládeže a participace prostřednictvím podpory lokální projektů.
  • Organizace Dne dobrovolnictví a volného času jako nástroje pro osvětu v oblasti dobrovolnictví prostřednictvím konkrétních příkladů dobré praxe.
  • Organizace Celostátní vzájemné výměny zkušeností v roce 2024.

Celý článek najdete na webu pražského magistrátu, kde najdete i odkaz na celé programové prohlášení: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_hl_m_prahy_predstavili_verejnosti.html

Konec potravinářských průkazů na táborech!

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech.

Novela vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Novela zákona o veřejné zdraví byla 16. 6. publikována ve Sbírce zákonů, účinnost je nastavená 15 dní od publikace, tedy právě od 1. 7. 2023.

Celý článek najdete zde: https://www.adam.cz/byla-schvalena-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-ktera-rusi-povinnost-potravinarskych-prukazu-na-taborech/

RDMP HUB otevřen

Chceme Vás srdečně pozvat do nově otevřených prostor SENNO – místo pro SEtkávání Nestátních Neziskových Organizací, které jsou umístěné v přízemí budovy na Senovážném náměstí 977/24, Praha 1.

Jde o prostory České rady dětí a mládeže, které máme na dva dny v týdnu k dispozici my v rámci projektu RDMP HUB. Přes den je prostor otevřený mladým lidem a studentům v režimu coworkingového klubu.

Prostory je také možno využívat pro aktivity našich členských organizací, oddílů a široké dětské veřejnosti. Pokud máte zájem prostory navštívit a využít je pro svá školení, porady, klubovou aktivity, kurzy či jen pro deskový večer s dětmi, neváhejte se nám ozvat a my Vám zajistíme zdarma rezervaci. Kapacita prostoru je variabilní dle potřeby, avšak nejvíce do 45 osob. 

Veškerou komunikaci ohledně HUBu či školení směřujte na naší novou kolegyni Michaelu Mickovou na e-mailu michaela.mickova@rdmp.cz.

RDMP navštívila sociální výbor pražského zastupitelstva

Dnes jsme se společně s naším předsedou Jakubem Frajem a zástupci Asociace turistických oddílů mládeže Pražské organizace PionýraNadace Krása pomoci účastnili jednání Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP, abychom prezentovali téma dobrovolnictví a výstupy z Kulatého stolu k dobrovolnictví, které v minulém týdnu svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš. Zastoupili jsme tu i Regionální dobrovolnické centrum Hl. m. Prahy, které chybělo z důvodu nemoci. Zazněly tak i informace o dobrovolnictví v rámci akreditované oblasti.

Hlavní informace z dnešního jednání jsou:
– v Praze je přes 100 dobrovolnických organizací a programů
– v Praze působí více než 9 000 dobrovolníků, kteří vykonávají práci přes 1,8 mld. korun
– v současné době chybí na krajské úrovni koncepce dobrovolnictví
– nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času
– chybí Komise pro dobrovolnictví RHMP, která by koordinovala celé téma napříč gescemi

Budeme se těšit, až se téma posune o něco ku předu. Dnes jsme k tomu položili základ.

Kulatý stůl k dobrovolnictví na pražském magistrátu

Tento týden jsme se vypravili na pražský magistrát na Kulatý stůl k dobrovolnictví, který svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš.

Cílem setkání bylo zmapovat dobrovolnickou činnost v Praze a najít možnosti její podpory. Proto jsme představili naší práci a sdíleli úskalí, které se k naší práci váží.

Jako úkol si odnášíme vyčíslení dobrovolnické práce jak ve vztahu k přímé práci tak ve vztahu k různé administrativě. Už teď víme, že jen za naše organizace jde o tisíce dobrovolníků, kteří vykonávají stovky hodin práce ročně.

Díky všem, kteří se setkání zúčastnili a sdíleli dobrou praxi ze svých organizací.

Dětský den na Pražském hradě

Zveme všechny malé i velké dobrodruhy v sobotu 10. června na dětský den na Pražském hradě, který se bude konat pod záštitou manželky prezidenta, paní Evy Pavlové.

V Královské zahradě na vás bude čekat spousta zábavných i poučných aktivit, které pro vás připravily dětské spolky a neziskové organizace. S Mickou můžete objevovat také nejen méně známá místa okolí Hradu, ale třeba i lidová řemesla, která se na dětský den opět na Hrad vrátila. Kdo bude chtít, může se s Mickou vrátit v čase do dob starých Čechů, bujarých šermířů, veselých kejklířů, statečných legionářů a mnohých dalších. Zaslouženou odměnou pak mohou být třeba dřevěné kolotoče a vídeňské kolo na ruční pohon nebo něco dobrého k snědku za dostupné ceny. Už teď cítíme tu vůni čerstvého pečiva, perníčků a cukrové vaty! V Jelením příkopu přebytečnou energii využijete s vojáky, kteří tam budou předvádět své vybavení a výcvik. Hradní stráž kvůli Micce vytáhne dokonce své motorky. Kdo bude na jednotlivých stanovištích sbírat razítka, může si odnést třeba i malou pozornost.

Vstupné bude zdarma.

S Mickou a paní Pavlovou se na vás všechny těšíme, tak na viděnou v sobotu!

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/detsky-den-na-prazskem-hrade-12521

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/174185858683835