Pozvánka na on-line XIV. Valné shromáždění RDMP

XIV. Valné shromáždění RDMP se bude vzhledem k pandemii koronaviru konat on-line
v pondělí dne 23. listopadu 2020 od 18 hodin, a to na odkaze

https://meet.google.com/tfz-qosp-htf

Na programu VS bude zejména volba Představenstva RDMP a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:

a) zpráva o činnosti RDMP a o přijetí nových členů za uplynulý rok

b) zpráva Kontrolní komise

c) představení kandidátů, způsob volby nového vedení RDMP a Kontrolní komise

d) zprávy jednotlivých zástupců spolků o činnosti jejich spolků v době koronaviru

e) zpráva z Valného shromáždění ČRDM

f) prezentace zajímavé možnosti trávení volného času https://kct.cz/elektronicka-turistika a další náměty na činnost v době koronaviru

g) různé

Přivítáme Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobné instrukce ke způsobu hlasování a materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.

Pozvánka na XIII. Valné shromáždění RDMP

XIII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 25. března 2019 od 17 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Hlavním bodem programu budou tentokrát dotace MŠMT* a možnost jejich čerpání.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) zpráva o přijetí nových členů
c) různé
– co vše chcete / očekáváte od RDMP?
– chceme zkusit dotace MŠMT?
– chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
– členské karty / Eyca Karty – propagace
– Vaše další nápady a připomínky

* http://www.adam.cz/clanek-2019030012-vysla-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.html

http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-krajske-dotace-pro-mladez.html

Pozvánka na XII. Valné shromáždění RDMP

XII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 22. května 2017 od 18 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Na programu VS bude zejména hlasování o přijetí nových organizací, které mají zájem se stát členy RDMP, a volba nového Představenstva a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) hlasování o přijetí nových členů
c) volba nového vedení a kontrolní komise
d) různé
– co vše chcete / očekáváte od RDMP?
– chceme zkusit dotace MŠMT?
– chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
– členské karty / Eyca Karty – propagace
– Vaše další nápady a připomínky

Přivítáme také Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobnější materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.

Bambiriádu v Praze spláchla v pátek průtrž mračen

Blíží se třetí odpoledne, nejlepší čas vypravit se s dětmi na Bambiriádu, obhlédnout si aktivity na příští školní rok anebo ještě honem zajistit letní tábor.

Vedro, vedro, vedro. Začíná sice trošku foukat a sem tam zakryje žhavé slunce mráček, ve stanech je však dusno k zalknutí. Od západu se už půl hodiny černočerně mračí, ale bambiriádní louka na pražském „Kulaťáku“ je stále plná lidí a dětského štěbetání.

A pak se ve chvilce téměř letní pohoda mění v drama. Continued

Osvobození NNO od soudních poplatků ve věci rejstříku – podpořme návrh poslance Kořenka

Dle současné legislativy (NOZ) nyní i neziskovky platí- a ne málo! Za každý zápis nebo změnu zápisu 1000 korun!
O jaké změny se může jednat? Například o změnu názvu, změnu ve stanovách, změnu statutára apod., a to u spolku nebo u spolku pobočného…
Aleš Sedláček, předseda ČRDM vyzývá spolky, aby se přidaly ke společnému postupu a kontaktovaly své poslance s žádostí o podporu.
Continued